Estvisioon on Eesti-sisene vabatahtlikkuse põhimõttel toimiv superviisorite kovisioon.

See on võimalus jagada kolleegidega oma töös kerkinud teemasid, töötada rühmas läbi keerukaid juhtumeid, saada toetust ja uusi nippe jpms.

Kuidas?

 • Grupp kutsutakse kokku ühingu liikmete initsiatiivil.
 • Grupp annab ESCÜ juhatusele teada liikmete nimed, alustamise aja ja planeeritud lõpetamise aja.
 • ESCÜ juhatuse poolne kontakt: Natalja Krassilnikova nkrassilnikova@gmail.com
 • Registreerimislehe leiate siit lingi alt allalaadimiseks.
 • Grupp koostab kohtumiste kohta protokollid ning esitab need protsessi lõpetamisel Estvisiooni töögrupi juhile (Natalja), ESCÜ juhatusele.
 • Protokoll: kuupäev ja kestus, kohalolijad (Skype märkida). Eriti tore, kui on märgitud ka kasutatud tööviis(id) ja kui õnnestub, üldistatult nimetada käsitletud teemad.
 • Grupp tutvustab “oma lugu” teistele ESCÜ liikmetele koosolekul või talve-/suvekoolis.
 • Tunnistuste väljastamiseks hindab protokollide põhjal grupi tegevust ESCÜ liikmetest koosnev komisjon. Komisjon võib enne tunnistuse andmist küsida osalejatelt asjassepuutuvat lisainfot.

Formaat

 • Grupi suurus: 5-7 inimest.
 • Maht: 24-30 ak.tundi aastas ehk 48-60 tundi kokku.
 • Aeg: kogukestus jaotatud 1,5-2,5 aastale
 • Kohtumiste sagedus: vähemalt 3 korda aastas
 • Iga 60 AT tagant, grupp teeb kokkuvõtte oma protsessist (“oma Estvisiooni grupi lugu”) ja tutvustab teistele ESCÜ liikmetele koosolekul või talve-suvekoolis.
 • Grupi koosseis on püsiv, grupiliige on kohal vähemalt 80% ajast.
 • Estvisiooni kohtumine loetakse toimunud, kui 60% grupi osalejatest on kohal. Juhul, kui osalejaid on vähem, kohtumine loetakse ko-visioonina.
 • ESCÜ kaasliikmed on gruppi teretulnud, mitte üle 2 ühes rühmas.
 • Grupis tekkivad võimalikud probleemolukorrad tuleb lahendada grupi töö käigus – kas omavahel või kasutades välist vahendajat.
 • Toimumiskohad, transport, tööks vajalikud materjalid jms on täielikult grupiliikmete omavahelise kokkuleppe küsimused. Eriküsimused, mis jäävad väljapoole kirjeldatud tingimusi, lahendatakse koos ESCÜ juhatusega.

Uuendatud 17.11.2016, ESCÜ suvekoolis (2016) toimunud töögrupi materjalide põhjal.