Liikmemaksude tasumise tähtaeg on igal aastal 30.märts

Tasumise info

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing
EE031010002029899002 AS SEB Pank
Selgitus: liikmemaks, aasta, nimi

Liikmemaksu suurus aastal 2017 on 20 eur