ESCÜ NÕUKODA koosneb kõikidest ESCÜ juhatuse varasematest liikmetest.

Nõukoja ülesanne on toetada ühingu tegevjuhtkonda, vajadusel aidata leida lahendusi kriisidele, pakkuda välja häid ideid, kuhu edasi liikuda.