ESCÜ kevadkool 22.03.2019

Kevadkool toimub Tallinna  Puuetega Inimeste Koja saalis. Päevakava: 10.30-11.00 tervituskohv 11.00-13.15  1.töötuba 13.15-14.00  lõuna 14.00-16.00  2.töötuba 16.00-16.30 Kohvipaus 16.30-17.30 Juhatuse infotund 17.30-18.00 lõpetamine, tagasiside Registreerimise viimane tähtaeg on 17.03.19 . Kevadkoolis osalemiseks: Palun kanna 20 eurot (osalustasu, mis katab toitlustamise ja seminariruumi kasutamise kulud) ESCÜ arvele EE031010002029899002 SEB selgituseks “kevadkool 2019”. Rohkem infot rraak@hot.ee

ESCÜ Tallinna Haridusameti juhtimiskonverentsil 12.12.2018

12.12.2018 osalesid ESCÜ liikmed Tallinna Haridusameti poolt korraldatud juhtimiskonverentsil “Muutus Alga!”. Pakkusime osalevatele haridusasutuste meeskondadele tuge probleemide sõnastamisel ja lahendsute otsimisel. Video sündmustest on avalik ja leitav siin. Haridusamet tänas lõpusõnades ESCÜ superviisorite ja coachide panust-olemist, märkamist, protsesse ja vaatlemist. ESCÜ tänab Margit Raidi, kes selle ürituse lavastas ja meie ühingu kaasas!

ESCÜ üldkoosolek toimub 9.11.2018

9.11 16.00-19.00 toimub korraline üldkoosolek Tallinnas Koskla 16 MTÜ Avitus ruumides. Üldkoosoleku päevakord 1. Eetikakoodeksi käitumisjuhised. 2. Töötuba “Küsimused, mis võimaldavad ehitada mõtestatud silla eetikakoodeksini”, läbi viib Margit Raid (ESCÜ liige) 3. ANSE minutid 4. Juhatuse liikme tagasikutsumine. Hääletus 5. ESCÜ uute liikmekandidaatide tutvustus 6. Kokkuvõte ESCÜ aastast 2018 ja sisendi andmine uude aastasse 7. Ülevaade…

ESCÜ koosolek ja sügiskool 28.09.2018

28.09 toimus Ravila mõisas ESCÜ koosolek ja sügiskool.  Päevkava: 11.00-12.30 Külalisesineja Mari Kooskora (EBS ärieetikakeskus) “Eetikakoodeks, coachingu head tavad”. 12.30-12.45 kohvipaus 12.45- 14.00 ESCÜ eetikakoodeks – superviisori kaitseks ja professionaalsuse toetuseks.  Töötuba veab Liisa Raudsepp 14.00-14.45 lõuna 14.45- 16.15 Superviisori “lõksud”. Liisa Raudsepp 16.45-17.00 Kohvipaus 17.00-18.00 ESCÜ koosolek. Päevakava: 1. ESCÜ eetikakoodeks. 2. ESCÜ üldmeilile saabuvad pakkumised ja hanked.…

1.Balti Supervisiooni päev

17.08 toimus Riias esimene Balti Supervisiooni päev, mille läbivaks teemaks oli supervisiooni kvaliteet. Lisaks Balti riikidele oli osalejaid Austriast, Hollandist, Saksamaalt jne. ESCÜst  osales viis superviisorit – Maarika Saard, Ülla Visnapuu, Merike Nakström, Anne Randväli ja Liisa Raussepp. Anne Randväli tegi töötoa “Agreeing with client on supervision outcomes“, kus osalejad said oma tööjuhtumeid mõtestada empathy…

ANSE Network-Conference detsembris 2018

European ANSE Network-Conference for training providers  will take place from 08.-09.12.2018 in Spenerhaus in Frankfurt am Main. ANSE would like to thank the DGSv for taking responsibility in organizing ANSE Network-Conference. We welcome all the providers of supervision training, leadership of training faculties or institutes, trainers,teaching supervisors & responsible board members of national associations /ANSE members.…

ESCÜ kevadkool 02.03.2018

Armas ESCÜ liige Oled oodatud ESCÜ kevadekooli 02.03.2018. Kevadekool toimub Tallinna Ehituskooli aulas, Pärnu mnt 162 www.ehituskool.ee PROGRAMM 11.00-12.30  Praktiline töötuba “Usaldus ja väärtustamine võimaldavad töötada mitmekesisusega” – Juta Palmeri  Mirjam Ulrihi koolituse “Making Differences Matter” põhjal. 12.30-12.45 kohvipaus 12.45- 14.00 Tervishoiugrupp – Ülevaade supervisiooni tervishoiugrupi senisest tegevusest ja plaanidest – Aita, Karin L., Elo. Mida teame…