ESCÜ üldkoosolek 11.11.2016

Hea ESCÜlane, ühingu sõber, toetaja, tulevane liige Oled oodatud ühingu üldkoosolekule 11.11.2016 kell 16.00-19.00 Koht: Kohvik Mamo, Valukoja 8, Ülemiste City. Parkimine kõrvalasuvas parklas on 2 tundi tasuta. Bussipeatus LÕÕTSA on praktiliselt maja kõrval Päevakorras: ühingu põhikirja uuendamine, uute juhatuse liikmete valimine (hääletamine toimub hetkel veel elektrooniliselt), ühingu liikmekandidaatide tutvustamine, ülevaade töörühmadest, ESCÜ 20. juubeliaasta visioon ja…

ESCÜ suvekool 2016

ESCÜ suvekool toimus tänavu 09.09.2016 Paunküla puhkekeskuses. Selles suvekoolis andis ühingu kauaaegne juht, Signe Vesso, teatepulga üle uuele juhatusele. Tegelesime ESCÜ arengule suunatud teemadega, sh kvaliteedisüsteem, uued liikmed ühingus, coachimine ja supervisioon, estvisiooni gruppide areng ning ühingu juubel. Töötubades tutvustasid Ene Talvist holistilist maailmavaadet ja Helena Ehrenbusch kehatöö põhimõtteid supervisiooni kontekstis. Päeva programmi leiad siit.

Haridusstrateegia ellu!

19.mail kogunesid üldhariduskoolide, ülikoolide, Rajaleidja keskuste, kohalike omavalitsuste, õpilaste ja teiste hariduse sidusrühmade esindajad Tallinna Ülikooli Mare majja, et mõtestada mida tähendab muutunud õpikäsitus ja kuidas üheskoos soovitud muutusteni jõuda. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu ning Tallinna Ülikooli eestvedamisel ja Huvitava Kooli toetusel toimus supervisioonipäev

Supervisioonipäev

16.oktoobril Tallinna Ülikoolis. ESCÜ on koostöös Tallinna Ülikooliga algatanud ainulaadse arenguprotsessi, sooviga muuta supervisioon ja coaching haridusprotsessi osaks ning lähiaastatel levinud praktikaks õpetajakoolituses, haridusega seotud asutustes, kui ka koolijuhtide ja kooli meeskondade arengu toetamises.

Vaimse tervise mess

VATEK korraldab koostöös Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga ülemaailmsel vaimse tervise päeval 10.oktoobril Vaimse tervise messi “Eluterve terve elu”. ESCÜ osaleb messil töötoaga “Loominguliselt tervisliku tööelu kujundamine.”