Supervisioonipäev

16.oktoobril Tallinna Ülikoolis. ESCÜ on koostöös Tallinna Ülikooliga algatanud ainulaadse arenguprotsessi, sooviga muuta supervisioon ja coaching haridusprotsessi osaks ning lähiaastatel levinud praktikaks õpetajakoolituses, haridusega seotud asutustes, kui ka koolijuhtide ja kooli meeskondade arengu toetamises.

Vaimse tervise mess

VATEK korraldab koostöös Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga ülemaailmsel vaimse tervise päeval 10.oktoobril Vaimse tervise messi “Eluterve terve elu”. ESCÜ osaleb messil töötoaga “Loominguliselt tervisliku tööelu kujundamine.”

ESCÜ ühines Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooniga

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing ühines Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooniga (VATEK). Seltsingu asutajaliikmed, kelle hulka kuulub 26 erinevat ühendust ja organisatsiooni üle Eesti, kirjutasid seltsingu lepingule alla 11.novembril 2013. Seltsing lähtub oma tegevuses avalikest huvidest ning seltsingu eesmärgiks on: 1. Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine 2. Vaimse tervise ja heaolu valdkonnas Eestis…

Arengukompass 2012

Äripäev ning Eesti Coachingu ja Supervisiooni Ühing korraldasid coachingu ja supervisiooni konverentsi. Konverents andis ülevaate uutest organisatsiooni arendusmeetoditest, tõi selgust koolitus- ja juhtimismaastikul ning tutvustas oma ala tipptegijaid.