Tallinna Ettevõtluspäeva töötuba

Tallinna Ettevõtluspäev 2013

Teema andis ürituste korraldajaile hea võimaluse tutvustada piirideta ettevõtlust oma valdkonna spetsiifikast lähtuvalt, alustades valdkondadevahelisest koostööst või unistuste ettevõtlusest kuni piiride nihutamiseni mõtle kastist välja põhimõttel. Only sky is the limit!

Supervisiooni ja Coachingu Ühingu töötuba käsitles Roger von Oech’i 4 rolli meetodit ja kutsus astuma oma piiridest välja vahetades rolle vastavalt olukorrale. Töötoa viisid läbi Aino Kuntsel ja Kaidi Peets.