Ester on dipl. superviisor, ESCÜ kvaliteedigrupi läbinud seeniorsuperviisor (kehtiv kuni 02.05.2019), ESCÜ nõukoja liige

**********

Sündisin 2. mail 1963 Pärnus.
Superviisor eelmise sajandi lõpust 🙂

Alates 1998 ise endale tööandja – alguses FIEna ja alates 2002 OÜ EGO-Koolituse kaasomaniku ning juhtiva konsultandina. Igapäevatööks on koolitamine, konsultatsioonid, supervisioon ja eravastuvõtt.

 

Töötanud koolitusjuhina, AIDSi Keskuse psühholoogina ja õpetajana ja teinud palju muid asju- näiteks olnud tulevalvur metskonnas ja juhendanud kunstiringi. HIV-ennetuslikud ja seksuaalsuse ning seksuaaltervise ja -nõustamisega seonduvad lühemad ja pikemad koolitused on osa minu tööalasest identiteedist.

Seotud paljude erialaliitudega ja olnud viimase 17 aasta jooksul neis kõigis rohkem või vähem aktiivne soovides teostada ja edasi viia mulle olulisi ideaale.

Osalenud seksuaaltervisega seonduvate uuringute töögruppides, koostanud ja aidanud koostada mitmeid infomaterjale.

Mulle meeldivad uued, keerulised ja ootamatud juhtumused, olen huvitatud kui näen väljakutseid.

Tööga seoses olen näinud palju Eestimaad ja tema inimesi, kohti, kuhu muidu vast polekski sattunud. Selle eest olen saatusele väga tänulik. See on suur kingitus.

Arvan, et budism on hea õpetus ja et huumor ning loovus aitavad elus paljusid.

Vabal ajal loen, viibin võimalikult palju looduses matkates jala, ratta ja paadiga ning teen pilte.

Kontakttelefon:  + 372 52 82 315. Lisaks muule kättesaadav ka skype ja msn vahendusel. Suhtlusportaalides facebook ning netlog.

Kohtumiseni 🙂