Täisliige

Dipl. superviisor/coach

e-post: evelukk@hotmail.com

tel +372 51 33 157

Igapäevatööks on individuaalne ja grupiviisiline muusikateraapia, koolitamine, loome- ja õpitubade läbiviimine,  konsultatsioonid,  superviseerimine. Olen loovterapeutide ja muusikaterapeutide tasemeõppe õppesuperviisorina ja eriala superviisorina tegutsenud alates 2011.a. ning sealhulgas läbi viinud nii meeskondade supervisiooni kui individuaal- ja grupisupervisioone.

Minu nägemuses aitavad loovad lähenemised, tehnikad ja strateegiad hoida  supervisiooniprotsessi elavana ja värskena. Koos superviseeritava või supervisooni rühmaga leiame parimad võimalused ja vahendid probleemsetele teemadele uue vaatenurga või lahenduse leidmiseks. Kasutusel on kunstimeediad ja loovmeetodid, mis loovad ruumi eksperimentaalseteks protsessideks, kiireks ümberorganiseerumiseks mängulisemasse toimimisviisi, aitavad pehmelt silda luua introspektsioonile ning kiiremini välja jõuda probleemi tuumani ja ootamatute positiivsete tulemusteni.

Vastavalt hariduslikule ettevalmistusele tuginen superviseerimisel erinevatele terapeutilistele lähenemistele ja tehnikatele (nt süsteemne, humanistlik, psühhodünaamiline ja lahenduskeskne tööviis; improvisatsioon, kompositsioon, spektrogramm, rollimängud jt). Tööriistakotis on kindlasti loovuse käivitumist soodustavad töövahendeid (pillid, kõlad, hääl kui pill, visuaalkunstivahendid, assotsiatsioonikaardid, minifiguurid jt ).

Praktilise töökogemuse olen saanud töötades ja õpetades erinevates ülikoolides (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), eraettevõtluses ja rehabilitatsioonisüsteemis. Oman muusikateaduste doktorikraadi muusikateraapia erialal (Hamburgi Muusika ja Teatri Ülikool).  Tallinna Ülikoolis olen koolitanud muusikaterapeute muusika- ja hääleteraapia tasemeõppe lektorina alates 2008.a. Lisaks jaganud eraettevõtjana oma teadmisi ja oskusi psühhoedukatiivse lähenemisega mängulise ja terapeutilise häälekasutuse kursustel, õpi- ja loometubades ning häälejooga treeningutel.

Vaimne kasv ja väljakutseid pakkuv elukestev õppimine on mu loomuliku loomekire komponendid.  Tähtis on oma tee ehitamine ja sellel käimine, ’oma laulu’ laulmine nii, et minu julgest viisijupist sünniks kasu ja heaolu nii teistele kui endale.  Panustan, et inspireerida teekaaslasi lähedal ja kaugemal vajadusel lõvina möirgama või kassina nurruma, et nad oskaksid töises elus tasakaalu ja piire hoida, oma tugevusi ja ressursse märgata ning võimestuda. Kõige tähtsam, superviseerides ja jagades õpin ka ise ja saan väga palju vastu.