Diplomeeritud superviisor/coach, 8.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 10.01.2022)

Töökeel:   eesti, vene, inglise

Kontakt:  www.tip.ee      tip@tip.ee      +372 511 6013

Töövaldkond: ei ole piiratud

Superviisor aastast 2006. Koolitus- ja arendusfirma: TIP Konsultatsioonid juht ja arenduskonsultant. Superviisor (Instit für supervision organisation kommunikation 2006), ärijuhtimise MBA (Tartu Ülikooli majandusteaduskond 2003), sertifitseeritud grupiterapeut (Rootsi Moreno Instituut 2000), NLP ärikonsulant (1998), TÜ eripedagoogika (1993).

Supervisioonialane kogemus: organisatsioonide ja meeskondade supervisioon nii äri- kui ka avalikes organisatsoonide, ametnikele sotsiaalalal, hariduses ja teistes valdkondades. Viimane töökogemus: Viru Vangla organisatsiooni ja töötajate (400) supervisiooniprojekti juhtimine ja läbiviimine.

Peamised valdkonnad ja klientide grupid:
• organisatsioonide supervisioon (muutuste juhtimine, uus juht organisatsioonis, kriisid ja konfliktid organisatsioonis, projektmeeskondade supervisioon, juhtide individuaalne supervisioon ja coachimine);
• meeskondade supervisioon: esma- ja keskastmejuhid ning töötajad
• individuaal- ja grupisupervisioon