Diplomeeritud superviisor/coach, (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 22.12.2018)

Kontakt:  www. tip.ee      tip@tip.ee      +372 511 6013

Superviisor aastast 2006. Koolitus- ja arendusfirma: TIP Konsultatsioonid juht ja arenduskonsultant.

Haridus:
Superviisor (Instit für supervision organisation kommunikation 2006), ärijuhtimise MBA (Tartu Ülikooli majandusteaduskond 2003), sertifitseeritud grupiterapeut (Rootsi Moreno Instituut 2000), NLP ärikonsulant (1998), TÜ eripedagoogika (1993).

Supervisioonialane kogemus: organisatsioonide ja meeskondade supervisioon nii äri- kui ka avalikes organisatsoonide, ametnikele sotsiaalalal, hariduses ja teistes valdkondades.
Viimane töökogemus: Viru Vangla organisatsiooni ja töötajate (400) supervisiooniprojekti juhtimine ja läbiviimine.

Peamised valdkonnad ja klientide grupid:
• organisatsioonide supervisioon (muutuste juhtimine, uus juht organisatsioonis, kriisid ja konfliktid organisatsioonis, projektmeeskondade supervisioon, juhtide individuaalne supervisioon ja coachimine);
• meeskondade supervisioon: esma- ja keskastmejuhid ning töötajad
• individuaal- ja grupisupervisioon