Täisliige

Konsultant, koolitaja ja superviisor
E-post: kreaun@hotmail.com
Kontakttelefon: +372 521 1065

Usun töötaja juhtimisse tema tugevuste leidmise ja võimendamise kaudu. Tugevuste kaudu juhtimine on minu jaoks jätkusuutliku juhtimiseni viiv tee.
Kuidas leida töötaja eripärased tugevused, mida jõustada ja arendada? Mismoodi töötaja tugevusi esile tõsta ja tema mõjutamisel kasutada? Kuidas tugevustele mängides töötaja koormust ja vastutuse võtmist suurendada? Olen nende küsimuste vastused leidnud, koolitades tootmisvaldkonna juhte, aidates spetsialistidel kasvada juhtideks, toetades tootmisjuhte meeskondade arendamisel ja koostöö seemnete külvamisel.
Säran ja haaran endaga ideedega kaasa, minu energia ja eestvedamise julgus nakkavad kõigile, kes minuga kokku puutuvad. Minu sõnum toetab jätkusuutlikku toimimist ja sihipärast teoks tegemist. Aitan koolituste ja konsultatsioonidega leida uusi ebatavalisi lahenduskäike ja omandada oskusi raskete olukordadega toimetulekuks.
Igapäevase tootmisjuhtimise praktika baasilt oskan kiiresti ja jätkusuutlikku tulemuslikkusega lahendada tootmisettevõtte argipäevas üleskerkivaid probleeme ja eksportiva ettevõtte ees seisvaid, kasvuraskustest tingitud väljakutseid. Ettevõtte kvaliteedisüsteemi arendamine, kliendi vaate realiseerimine lõpptootes, koostöö insener-tehnilise meeskonna ja tegeliku tootmise vahel on mõned mu lemmikväljakutsed. Juhina on mul kogemus meeskonna loomisest, väljaõpetamisest ja tööle panemisest, teenuse kvaliteedi arendamisest ja IT arendusprojektide juurutamisest.
Haridus ja täiendkoolitus
2010 – 2013 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool ja Supervisiooni Isiksuse Organisatsiooni Arengu Instituut Der Rote Faden (Saksamaa) – Interkulturaalse supervisiooni, coaching’u ja organisatsiooniarengu väljaõpe
2008 SELF Erakool – Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõpe
2005 ETKA Andras – Täiskasvanute õpetaja / andragoogi kvalifikatsioonikursus
2003 TMI Hungary (Ungari) – Train the Trainer (videotagasisidega koolitaja koolitus)
1990 – 1998 Tartu Ülikool, ajalugu
1976 – 1987 Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasium

Töökogemus
01/2010 – Compoman OÜ, ekspordi- ja arendusjuht
01/1997 – 11/2009 If P&C Insurance AS, kliendisuhte juht / koolituskonsultant / tootejuht
04/1995 – 03/1996 Ühiskindlustus AS, kindlustusosakonna juhataja
09/1993 – 03/1995 Eesti Liikluskindlustuse Fond, kahjukäsitleja

Keeled: eesti, inglise, saksa, vene, soome, rootsi , taani