Täisliige

Kristel Kotkas RN, MSc, dipl. superviisor

Kristel on tervishoiutöötajate ja juhtide töönõustaja alates aastast 2006.

Kristel on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendusteaduse osakonna – Baccalaureus scientiarum

1998, Kuopio Ülikooli sotisaalteaduste õppetooli terviseteaduste erialal – Master scientiarum 2004 ja praegu

Tallinna Ülikooli andragoogika osakonna doktorant.

Aastatel 1997 – 2002 töötanud Põhja-Eesti Verekeskuses, 2002 – 2008 Lääne-Tallinna Keskhaigla

koolitusjuht ja alates 2009 KKC Tegemised koolitusjuht.

Vabal ajal Rescue Diver ja esmaabiinstruktor.

Moto: Mis täna hästi tehtud – see homme hooleta

Kontakt: telefon: 53415005