Dipl. superviisor/coach, 8.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 07.09.2021)

Triin Vana on lõpetanud Tartu Ülikooli õenduse eriala ning spetsialiseerunud juhtimise, sotsiaalteenuste kvaliteedi, psüühiaatrilise õenduse ja rehabilitatsiooni valdkonnas. Läbinud superviisori väljaõppe (2003 – 2006), omandanud Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni treeneri kutse, täiendanud end Tallinna Tehnikaülikoolis, ärikorralduse erialal ning omab EQUASS(European Quality of Social Services) nõustaja sertifikaati.

Tal on 17 aastane juhi töö kogemus, millest viimased 10 aastat töötab Tallinna Vaimse Tervise Keskuses direktorina. Asutus on üks juhtivatest vaimse tervise teenuse pakkujatest Eestis, kellel on ka 2011 aasta oktoobrist EQUASS Assurance kvaliteedi sertifikaat.

Paralleelselt juhi tööga on töötanud koolitajana peamiselt tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas ning avalikus sektoris, teemadeks klienditöö ja rehablilitatsioon, meeskonnatöö, juhtimine, sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimine ja supervisioon.

Supervisiooni ja coaching kogemus alates 2004: individuaalne- ja meeskondlik supervisioon tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas, avalikus- ning mittetulundussektoris; juhtide ja töötajate supervisioon ja coaching.

Triin usub, et me ise loome oma reaalsuse, sh oma tunded ja reaktsioonid ja et me ise vastutame oma elu kulgemise eest, sh meie unistuste ja nende täitumise eest.

Pole olemas võimatuid unistusi, on vaid meie piiratud ettekujutus võimalikkusest (Beth Mende Conny)

Kontakt: tel +372 56639793; triin.vana@isci.ee