ESCÜ suve- ja talvekoolid

Alustas tegevust 2011
Eesmärk: ühingu liikmete omavaheliste kohtumiste ja kogemuste jagamise toetamine, mis soodustab liikmete vahelist koostööd ja professionaalset arengut.
Koordineerib: Natalja Krassilnikova. (nkrassilnikova@gmail.com)
Toimetavad: Reet Rääk, Ingrid Tiido, Jelena Vilbaum, Marika Saard

Estvisiooni grupid

Algusaeg 2012
Eesmärk: estvisiooni gruppide loomise toetamine ja nende tegevuse koordineerimine. Vaata rohkem infot siit.
Koordineerib: Natalja Krassilnikova. (nkrassilnikova@gmail.com)

ESCÜ kvaliteeditasemed ja nende taotlemine (töögrupp)

Tegutsemise aeg: 2013-2016, 2020 –
Eesmärk: superviisorite kvaliteedistandardi ajakohasena hoidmine, kvaliteedigruppide registreerimine, koostöö õppekavade töögrupiga. Vaata rohkem infot siit.
Koordineerib ja gruppe registreerib: Piret Bristol (piret@bristol.ee)

Superviisorite väljaõpe / õppekavade hindamine

Töögrupp alustas tegevust 2013
Eesmärk: õppekavade ühingupoolne atesteerimine ehk nende vastavuse hindamine ANSE ja ESCÜ ning teiste asjakohaste ühingute standarditele. Rohkem infot siin.
Koordineerib: Taimi Elenurm (oppekavad@supervisioon.ee)
Toimetavad: Helve Saat, Kai Rannastu, Helena Ehrenbusch

VATEK ja vaimne tervis

ESCÜ liitus VATEKiga 2013.
Eesmärk: Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni tegevuste toetamine ning ESCÜ esindatus VATEK’u ja vaimse tervise tegevustes
Koordineerib: Anne Randväli (anne.randvali@gmail.com)

ESCÜ tunnustab

Algusaeg: 2016
Eesmärk: ühingu traditsioonide kujundamine, tunnustamisürituste visioon ja ellukutsumine, hoidmine. Tunnustame juubeliaastatel
Koordineerib: Ingrid Tiido (ingrid.tiido@post.com)

ANSE Journal Eesti toimetus

Alustas tööd 2016
Eesmärk: jagada Eesti praktilisi kogemusi ja teoreetilisi uuringuid, toetada ANSE journal ilmumist ja arengut
Koordineerivad: Tiina Merkulejeva (tiina.merkuljeva@isci.ee) ja Helena Ehrenbusch

ESCÜ nõukoda

Kutsuti ellu 2016
Eesmärk: toetada tegevjuhatust, pakkuda olulisi teemasid ühingus teostamiseks, nõuandev kogu kriisiolukordades
Nõukoda moodustub ESCÜ varasemate juhatuste liikmetest.

Lugemisklubid

Kutsuti ellu esmakordselt 2018. Idee autor: Liisa Raudsepp
Lugemisklubi eesmärk on töötada läbi kvaliteetset erialakirjandust ning jagada ideid, teadmisi ja kogemusi teiste grupiliikmetega. ESCÜ lugemisklubi formaat toetab ECVisioni pädevusraamistiku nõudeid. Grupis töötatakse läbi erialast teaduskirjandust, raamatuid, videosid jne. Klubi võib ellu kutsuda iga ESCÜ liige. Küsi infot: info@supervisioon.ee

AKTIIVSED TÖÖGRUPID

Ühing soodustab uute töögruppide teket, mis toetavad valdkonna ja professionaalide arengut või aitavad kutsuda ellu ühekordseid suursündmusi. Kui leiad endas tahet millegi uue algatamiseks, anna palun endast teada info@supervisioon.ee

Tervishoiu töögrupp

Koondus 2017 ESCÜ juubeliaasta kampaania ESCÜ 20: Teeme ära! raames
Eesmärk: supervisiooni tutvustamine ja ühingu tegevuse teadvustamine tervishoiusüsteemis
Koordineerib: Karin London (tip@tip.ee) ja Karin Härmat (karin.harmat@gmail.com)

Hariduse töögrupp

Pisteliselt aktiivne töögrupp ühingu algusaastatest alates. Korraldatud on töötubasid, seminare, koolitusi, konverentse hariduse suunal. Aastal 2017-2018 on olnud eesmärgiks koostöö Eesti Õpetajate Liiduga.
Koordineerib: Taimi Elenurm (taimi.elenurm@ttu.ee)
Toimetavad: Helena Ehrenbusch, Elliko Konno ja Maire Lilleberg

Eetika töögrupp

Alustas tegevust 2018
Eesmärk: ESCÜ eetikakoodeksi väljatöötamine
Koordineerib: Liisa Raudsepp (liisaraudsepp@gmail.com)

TÖÖ LÕPETANUD GRUPID

ESCÜ 20
Juubeliaasta sündmuste ja meediakampaania “Teeme Ära!” koordineerimine. Tegutsemisaeg: 2016-2018
Vedasid: ESCÜ juhatus ja nõukoda, Jelena Vilbaum, Karin Härmat

Tegevusi
– supervisiooniseminarid Riigigümnaasiumide Suvepäevadel Kärdlas 25.08.2017 (Karin Härmat, Helena Ehrenbusch, Krista Habakukk),
– 24.augustil Kuressaares Saare maakonna hariduskonverents „Merest kantud tarkus“, kus supervisiooni ja coahingu kasutamist hariduses käisid tutvustamas Ingrid Tiido ja Kai Rannastu,
– supervisiooni töötuba Viljandimaa haridustöötajatele (30.11.2017, Elo Paap ja Marika Saard)
– osalemine Tartus kliinilisel konverentsil supervisiooni blokiga 6.02.2018,
– viidi läbi aktiivne töötuba/seminar ESCÜ kevadkoolis eesmärgiga läbi mõelda strateegilised sammud  tervishoiu suunal.

Meedia ja turundus
Tegutses 2016-2018. Eesmärk: süsteemne ESCÜ esitlus ja nähtavaks tegemine avalikkuse ees, kommunikatsioon. Juubeliaasta sündmused ja nende kajastamine meedias.

Coaching
Tegutses 2016-2018. Eesmärk: coaching/coachid ja supervisiooniühing (täisliikme staatus, koostöö erialaorganisatsioonidega, kvaliteedistandardid jm aktuaalne). Tehtud: coachide vastuvõtmine ühingu täisliikmeks – põhimõtete kinnitamine üldkoosolekul.

Kutsestandard
Eesmärk: superviisorite kutsestandardi loomine, mis on seotud superviisorite koolitamise õppekavaga ja kutse-kvaliteedisüsteemiga. Algusaasta 2015
Grupp osales koos mentorite ja coachide eriala organisatsioonidega Kutsekoja ümarlaudadel 2016/2017. Arutelude tulemusel otsustati, et ühing ei vaja sellisel kujul kutsestandardit. Otsus: kinnitada ühingu sisene kvaliteedistandard. Hea tulemus: esimesed tõhusad koostöökohtumised kolleegidega valdkonnas. Koordineeris: Tiina Merkulejeva

Superviisori kvaliteedistandard
Eesmärk: superviisorite kvaliteedistandardi koostamine, kvaliteedigruppide registreerimine, ANSE Mutual Recgonitioni ülesannetega tegelemine (sh eetikakoodeks) ja koordineerimine, koostöö õppekavade töögrupiga. Standard kinnitati 11.2017 ühingu üldkoosolekul. Loomise aeg: 2013 Koordineeris: Piret Bristol

Konveretsid
Eesmärk: süsteemne olemasolu valdkonnapõhistel konverentsidel, konverentside korraldamine. 2012-2013
Koordineerisid: Piret Bristol, Kreet Aun