Töögruppide kaudu on kõikidel liikmetel võimalik panustada valdkonna ning ühingu arengusse. Osad töögrupid on aktiivsemad ja tegutsevad pikaajaliselt, teised on passiivsemad või loodud konkreetse ülesande täitmiseks mingil perioodil.

Iga töögrupiga on soovi korral võimalik liituda. Selleks võta palun ühendust töögrupi juhiga.

Ühing soodustab uute töögruppide teket, mis toetavad valdkonna ja professionaalide arengut või aitavad tuua ellu ühekordseid suursündmusi. Kui leiad endas indu ja kompetentse millegi uue algatamiseks, anna palun endast teada info@supervisioon.ee

ESCÜ suve- ja talvekoolid

Alustas tegevust 2011
Eesmärk: ühingu liikmete omavaheliste kohtumiste ja kogemuste jagamise toetamine, mis soodustab liikmete vahelist koostööd ja professionaalset arengut.
Koordineerib: Natalja Krassilnikova. (nkrassilnikova@gmail.com) Toimetavad: Reet Rääk, Piret Bristol, Jelena Vilbaum, Marika Saard

Estvisiooni grupid

Loomise aeg 2012
Eesmärk: estvisiooni gruppide loomise toetamine ja nende tegevuse koordineerimine
Koordineerib: Natalja Krassilnikova. (nkrassilnikova@gmail.com)

Superviisori kvaliteedistandard

Loomise aeg: 2013
Eesmärk: superviisorite kvaliteedistandardi koostamine, kvaliteedigruppide registreerimine, ANSE Mutual Recgonitioni ülesannetega tegelemine (sh eetikakoodeks) ja koordineerimine, koostöö õppekavade töögrupiga
Koordineerib: Piret Bristol (piret@bristol.ee)

Superviisorite väljaõpe / õppekavad

Alustas tegevust 2013
Eesmärk: õppekavade ühingupoolne atesteerimine, nende vastavuse kontrollimine ANSE ja ICF standarditega
Koordineerib: Aino Kuntsel. (aino.kuntsel@aask.ee) Toimetavad: Katrin Aava, Helena Ehrenbusch, Taimi Elenurm

VATEK töögrupp

ESCÜ liitus VATEKiga 2013. Töögrupina hakkas formuleeruma 2016.
Eesmärk: Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni tegevuste toetamine ja ESCÜ esindatus vaimse tervise tegevustes
Koordineerib: Helena Ehrenbusch

Kutsestandard

Algusaasta 2015
Eesmärk: superviisorite kutsestandardi loomine, mis on seotud superviisorite koolitamise õppekavaga ja kutse-kvaliteedisüsteemiga.
Koordineerib: Tiina Merkulejeva

Coaching 

Koondus aastal 2016
Eesmärk: coaching/coachid ja supervisiooniühing (täisliikme staatus, koostöö erialaorganisatsioonidega)
Koordineerib: Tarvo Tendal (tarvo@goodwillpartners.ee)

ESCÜ tunnustamise süsteem

Algusaeg: 2016
Eesmärk: kavas kujundada ühingule traditsioonid.
Koordineerib: Ingrid Tiido. (ingrid.tiido@post.com)

 ANSE Journal Eesti esindus

Alustas tööd 2016
Eesmärk: jagada Eesti praktilisi kogemusi ja teoreetilisi uuringuid.
Koordineerivad: Tarvo Tendal ja Tiina Merkulejeva (tarvo@goodwillpartners.ee)

ESCÜ nõukoda

Kutsuti ellu 2016
Eesmärk: toetada tegevjuhatust, pakkuda olulisi teemasid ühingus teostamiseks, nõuandev kogu kriisiolukordades
Nõukoda moodustub ESCÜ varasemate juhatuste liikmetest.

Eetika töörühm

Alsutas tegevust 2018
Eesmärk: ESCÜ eetikakoodeksi väljatöötamine
Koordineerib: Liisa Raudsepp. Liikmed: Urve Uusberg, Tiina Merkuljeva, Helena Ehrenbusch, Kaidi Peets, Sigrid Melts

ESCU 20 juubeliaasta töögrupid

MEEDIA ja TURUNDUS

Alustas tööd 2017
Eesmärk: süsteemne ESCÜ esitlus ja nähtavaks tegemine avalikkuse ees. Käesoleval aastal seotud ESCÜ 20. juubeliaasta korraldamisega.
Koordineerib: Karin Härmat (karin.harmat@gmail.com)

ESCÜ 20. JUUBELISÜNDMUSED

Juubeliaasta sündmuste genereerimine ja koordineerimine. Tegutsemisaeg: 2016-2018
Toimetavad: Jelena Vilbaum, Karin Härmat, ESCÜ juhatus, ESCÜ nõukoda

ESCÜ 20 juubelikampaania: Teeme Ära

Tasuta supervisiooniseminarid erinevates valdkondades, et luua koostöösuhteid, tuua ESCÜ pildile, teadvustada supervisiooni ja selle võimalusi.

HARIDUS
Koordineerib Piret Bristol.
Toimusid:
supervisiooniseminarid Riigigümnaasiumide Suvepäevadel Kärdlas 25.08.2017 (Karin Härmat, Helena Ehrenbusch, Krista Habakukk)

SOTSIAAL

MEDITSIIN

ÄRI

NAISED

MINEVIKUS TOIMETANUD TÖÖGRUPID

Konveretsid

Eesmärk: süsteemne olemasolu valdkonnapõhistel konverentsidel, konverebntside korraldamine.
Juht: Piret Bristol, Kreet Aun

GRUPID, MIS OOTAVAD TEOSTAJAID

Mutual agreement – Taimi Elenurm (2017/2018)

Portfolio (Helena – ?)

Uued kohanejad 

Kodulehe arendamine