Soovitatav kirjandus

Allpool leiate valiku avaldatud kirjandust, mis käsitleb supervisiooni ja selle meetodeid nii organisatsioonide, meeskondade kui ka üksikisikutega töötamisel. Campbell J.M. (2000). Becoming an Effective Supervisor: A workbook for Counselors and Psychotherapists.Philadelphia: Accelerated Development. McKnight, W., Chapman, E., N., (2003). The New Supervisor. Stepping Up of Confidence. Crisp Publications. Inc. O´Neil, E. (2004). Professional Supervision: Myths, Culture and…

Arengukompass 2012

Äripäev ning Eesti Coachingu ja Supervisiooni Ühing korraldasid coachingu ja supervisiooni konverentsi. Konverents andis ülevaate uutest organisatsiooni arendusmeetoditest, tõi selgust koolitus- ja juhtimismaastikul ning tutvustas oma ala tipptegijaid.