ESCÜ üldkoosolek ja sügiskool 27.09.2019

Sügiskooli päevkava:11.15-12.30 Töötuba Jaanika Rannula (ESCÜ kaasliige) eestvedamisel “Tagasisideandmine läbi arengukaartide”12.30-12.45 kohvipaus12.45- 13.45 ESCÜ lugemisklubide esinadajad räägivad oma klubide tegevusest13.45-14.30 lõuna14.30- 15.00 ESCÜ üldkoosolek. päevakava: 1.2018. majandusaasta aruande kinnitamine 2. uute liikmete vastuvõtmine 15.00-16.00 meenutusi ANSE suveülikool. 16.15-17.30 Töötuba Piret Bristoli eesvedamisel: ANSE suveülikoolis toimunud Annette Perino vaikuse töötoa “The function of silence, creating a…

ESCÜ kevadkool 22.03.2019

Kevadkool toimub Tallinna  Puuetega Inimeste Koja saalis. Päevakava: 10.30-11.00 tervituskohv 11.00-13.15  1.töötuba 13.15-14.00  lõuna 14.00-16.00  2.töötuba 16.00-16.30 Kohvipaus 16.30-17.30 Juhatuse infotund 17.30-18.00 lõpetamine, tagasiside Registreerimise viimane tähtaeg on 17.03.19 . Kevadkoolis osalemiseks: Palun kanna 20 eurot (osalustasu, mis katab toitlustamise ja seminariruumi kasutamise kulud) ESCÜ arvele EE031010002029899002 SEB selgituseks “kevadkool 2019”. Rohkem infot rraak@hot.ee

ESCÜ üldkoosolek toimub 9.11.2018

9.11 16.00-19.00 toimub korraline üldkoosolek Tallinnas Koskla 16 MTÜ Avitus ruumides. Üldkoosoleku päevakord 1. Eetikakoodeksi käitumisjuhised. 2. Töötuba “Küsimused, mis võimaldavad ehitada mõtestatud silla eetikakoodeksini”, läbi viib Margit Raid (ESCÜ liige) 3. ANSE minutid 4. Juhatuse liikme tagasikutsumine. Hääletus 5. ESCÜ uute liikmekandidaatide tutvustus 6. Kokkuvõte ESCÜ aastast 2018 ja sisendi andmine uude aastasse 7. Ülevaade…

ESCÜ koosolek ja sügiskool 28.09.2018

28.09 toimus Ravila mõisas ESCÜ koosolek ja sügiskool.  Päevkava: 11.00-12.30 Külalisesineja Mari Kooskora (EBS ärieetikakeskus) “Eetikakoodeks, coachingu head tavad”. 12.30-12.45 kohvipaus 12.45- 14.00 ESCÜ eetikakoodeks – superviisori kaitseks ja professionaalsuse toetuseks.  Töötuba veab Liisa Raudsepp 14.00-14.45 lõuna 14.45- 16.15 Superviisori “lõksud”. Liisa Raudsepp 16.45-17.00 Kohvipaus 17.00-18.00 ESCÜ koosolek. Päevakava: 1. ESCÜ eetikakoodeks. 2. ESCÜ üldmeilile saabuvad pakkumised ja hanked.…

1.Balti Supervisiooni päev

17.08 toimus Riias esimene Balti Supervisiooni päev, mille läbivaks teemaks oli supervisiooni kvaliteet. Lisaks Balti riikidele oli osalejaid Austriast, Hollandist, Saksamaalt jne. ESCÜst  osales viis superviisorit – Maarika Saard, Ülla Visnapuu, Merike Nakström, Anne Randväli ja Liisa Raussepp. Anne Randväli tegi töötoa “Agreeing with client on supervision outcomes“, kus osalejad said oma tööjuhtumeid mõtestada empathy…

ESCÜ kevadkool 02.03.2018

Armas ESCÜ liige Oled oodatud ESCÜ kevadekooli 02.03.2018. Kevadekool toimub Tallinna Ehituskooli aulas, Pärnu mnt 162 www.ehituskool.ee PROGRAMM 11.00-12.30  Praktiline töötuba “Usaldus ja väärtustamine võimaldavad töötada mitmekesisusega” – Juta Palmeri  Mirjam Ulrihi koolituse “Making Differences Matter” põhjal. 12.30-12.45 kohvipaus 12.45- 14.00 Tervishoiugrupp – Ülevaade supervisiooni tervishoiugrupi senisest tegevusest ja plaanidest – Aita, Karin L., Elo. Mida teame…

ESCÜ 20: Teeme ära! Superviisorid osalesid arstide aastakonverentsil “Kliinik 2018”

Supervisioon ennetab tervishoiutöötaja läbipõlemist ja parendab ravikvaliteeti Eesti tervishoiutöötajate aastakonverentsil “Kliinik 2018” räägiti esmakordselt supervisioonist kui meetodist, mis ennetab läbipõlemist ja loob eeldused patsientidele kvaliteetsema abi osutamiseks. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) superviisorid Elo Paap, Aita Keerberg, Karin London, Karin Härmat ja Viimsi perearstikeskuse arst Tiina Talijärv esinesid Tartus kolmepäevalisel konverentsil teisipäeval, 6. veebruaril.…

Supervisioonikonverents Lätis 3.11.2017

Helena Ehrenbusch oli kutsutud osalema Supervizijas dienas 2017 (Supervisioonipäevad 2017) lõpukonverentsile, mis toimus 3. novembril  Riias.  Supervisioonipäevade ja konverentsi idee ja teostuse taga olid Riseba ülikooli supervisioonitudengid. Supervisioonipäevade eesmärk oli tuua supervisioon kliendile lähemale, sh pakuti nädala jooksul tasuta supervisioonisessioone kliendile, vahetati kogemusi jms. Supervisioonipäevad  olid seekord suunatud ärivaldkonnale, kuid konverentsil oli võimalik kuulata nii kristliku suunisega…