ESCÜ = professionaalne supervisioon Eestis aastast 1997!

ESCÜ ühendab professionaale, esindab supervisiooni ja coachingu valdkonda, hoiab oma liikmete identiteeti ja parendab kvaliteeti.

ESCÜ eesmärk on muuta superviisor/coachi kutse ühiskonnas nähtavaks, töökultuuri tavapäraseks osaks.

Nende aastatega on Eestis koolitatud ligi paarsada professionaalset superviisorit ja coachi. ESCÜ kvaliteedimärk annab teada professionaalsest teenusepakkujast.

ESCÜ on viinud kokku teenuse pakkujad teenuse soovijatega. Oleme korraldanud infoseminare ja supervisioonipäevasid, osalenud ja korraldanud erialaseid konverentse.

ESCÜ osaleb aktiivselt üle-euroopalise superviisoreid ühendava kaustorganisatsiooni ANSE töös.

Association of National Organisations for Supervision

ANSE on Euroopa rahvuslike supervisiooniorganisatsioonide assotsiatsioon.

ANSE ülesanne on tegeleda rahvusteüleste profesionaalsete huvidega.
ANSE ivahendab infot professionaalsete supervisiooni ja coachingu organisatsioonidega üle maailma.

ANSE toetab õppimist kultuurilistest erinevustest ja koostööd.

ANSE ühendab enam kui 8.000 kvalifitseeritud superviisorit ja coachi 22 Euroopa riigist.

Astu ühingusse!

Ootame ühingusse superviisoreid ja coache ning valdkonnast huvitatud inimesi!

ESCÜ liikmena saad:

Õppida ja areneda
  • ESCÜ talve- ja suvekoolid
  • ANSE suvekoolid
  • koostööpartnerite (näit. ISCI) poolt korraldatud töötoad
  • võimalus luua või liituda estvisiooni grupiga
  • võimalus liituda intervisiooni gruppidega läbi ANSE koostöövõrgustiku
Kuuluda ja panustada info- ja suhtlusvõrgustikku
  • regulaarsed e-infokirjad liikmete listile
  • üle-euroopalises erialases infovõrgustikus osalemine ANSE kaudu (ANSE GA kohtumised, infovahetus jm)

Edasi loe ja avaldus esita siia lausele klõpsides!

Astu liikmeks


    Palun võtta mind ESCÜ