ANSE Summer University 2015 Zadar

17-21.augustini toimus Horvaatia kaunis ülikoolilinnas Zadaris Euroopa superviisorite ja coachide Suveülikool. Tegemist on iga kahe aasta tagant toimuva rahvusvahelise üritusega, millest seekord võttis osa ligi 100 superviisorit ja coachi 15-st Euroopa riigist. Eesti oli esindatud kõige suurema rahvusgrupiga, kokku 11 inimest. Suveülikooli läbivaks teemaks oli kriis ühiskonnas. Plenaaristungite ettekandjad käsitlesid kaasaegse ühiskonna kriisi erinevatest vaatenurkadest ja pärastlõunal toimuvad töötoad pakkusid erinevaid viise kriisiga toimetulekuks. Eesti superviisorid viisid kolleegidega koostöös läbi kolm töötuba: Signe Vesso ja Kaupo Saue töötoa teema oli “ADVANTAGES OF DIFFERENCES BEST PRACTICES FOR OVERCOMING CRISES“, Piret Bristoli ja Triin Vana töötoa teemaks oli: „DILEMMAS SUPERVISION TEACHERS MEET IN EVALUATION PROCESS“. Piret Bristol kolleegidega Ungarist ja Norrast viis läbi töötoa: „INSPIRATION, TRUST AND CRISES DURING THE LIFE OF AN INTERNATIONAL INTERVISION GROUP“.

Oluliseks momendiks Suveülikoolis oli Ukraina superviisorite ühingu vastuvõtmine ANSE liikmeks.

Järgmine ANSE Suveülikool toimub 2017. aastal.