28.09 toimus Ravila mõisas ESCÜ koosolek ja sügiskool. 

Päevkava:
11.00-12.30 Külalisesineja Mari Kooskora (EBS ärieetikakeskus) “Eetikakoodeks, coachingu head tavad”.
12.30-12.45 kohvipaus
12.45- 14.00 ESCÜ eetikakoodeks – superviisori kaitseks ja professionaalsuse toetuseks.  Töötuba veab Liisa Raudsepp
14.00-14.45 lõuna
14.45- 16.15 Superviisori “lõksud”. Liisa Raudsepp

16.45-17.00 Kohvipaus
17.00-18.00 ESCÜ koosolek. Päevakava:

1. ESCÜ eetikakoodeks.
2. ESCÜ üldmeilile saabuvad pakkumised ja hanked.
3. ESCÜ tegevussuunad 2018. Lühiülevaade.
4. Ühingu uute liikmekandidaatide tutvustamine ja vastuvõtmine
5. Juhatuse uute liikmekandidaatide esitlemine