12.12.2018 osalesid ESCÜ liikmed Tallinna Haridusameti poolt korraldatud juhtimiskonverentsil “Muutus Alga!”.

Pakkusime osalevatele haridusasutuste meeskondadele tuge probleemide sõnastamisel ja lahendsute otsimisel. Video sündmustest on avalik ja leitav siin.

Haridusamet tänas lõpusõnades ESCÜ superviisorite ja coachide panust-olemist, märkamist, protsesse ja vaatlemist.

ESCÜ tänab Margit Raidi, kes selle ürituse lavastas ja meie ühingu kaasas!