Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing ühines Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooniga (VATEK). Seltsingu asutajaliikmed, kelle hulka kuulub 26 erinevat ühendust ja organisatsiooni üle Eesti, kirjutasid seltsingu lepingule alla 11.novembril 2013.

Seltsing lähtub oma tegevuses avalikest huvidest ning seltsingu eesmärgiks on:

1. Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine

2. Vaimse tervise ja heaolu valdkonnas Eestis tegutsevate organisatsioonide võrgustiku kaardistamine ja arendamine

3. Vaimse tervise ja heaolu teema ühiskonna tähelepanu keskmesse toomine ja seal hoidmine

4. Eesti vaimse tervise ja heaolu poliitika kujundamine ja alusdokumendi vastuvõtmise protsessi toetamine

Seltsingu eestvedaja on Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)  ning oma toetuse on andnud ka Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium. VATEK alustas mitteformaalse ühendusena igakuiste kokkusaamistega Sotsiaalministeeriumi ruumides 25.11.2012. Algselt tundis asja vastu huvi 17 organisatsiooni, praeguseks on VATEK-i liikmete arv kasvanud üle 60 (vabaühendused, erialaorganisatsioonid, avaliku sektori organisatsioonid, äriühingud jm).  Nende organisatsioonide andmed leiad kaardilt.