19.mail kogunesid üldhariduskoolide, ülikoolide, Rajaleidja keskuste, kohalike omavalitsuste, õpilaste ja teiste hariduse sidusrühmade esindajad Tallinna Ülikooli Mare majja, et mõtestada mida tähendab muutunud õpikäsitus ja kuidas üheskoos soovitud muutusteni jõuda. Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu ning Tallinna Ülikooli eestvedamisel ja Huvitava Kooli toetusel toimus supervisioonipäev „Kuidas koostöös haridusstrateegia ellu viia?“.

See oli ühtlasi ka üle poole aasta kestnud pikemat supervisiooniprotsessi kokkuvõttev kogunemine. Avasessioon toimus samuti Tallinna Ülikoolis 16.oktoobril 2014 ja vahepealsel ajal tehti tööd erinevates väiksemates alarühmades, milles olid gruppideks koondunud koolijuhid, Rajaleidja keskuste juhid, õpetajad ning protsessi suunamine ja kujundamine käis ka kõikide gruppide esindajatest koosnevas ümarlauas.