Helena Ehrenbusch oli kutsutud osalema Supervizijas dienas 2017 (Supervisioonipäevad 2017) lõpukonverentsile, mis toimus 3. novembril  Riias. 
Supervisioonipäevade ja konverentsi idee ja teostuse taga olid Riseba ülikooli supervisioonitudengid. Supervisioonipäevade eesmärk oli tuua supervisioon kliendile lähemale, sh pakuti nädala jooksul tasuta supervisioonisessioone kliendile, vahetati kogemusi jms. Supervisioonipäevad  olid seekord suunatud ärivaldkonnale, kuid konverentsil oli võimalik kuulata nii kristliku suunisega superviisorite õppekava juhti, Eestis õppinud Läti tegevsuperviisorit, coachingu taustaga organisatsiooniuurijat kui ka teaduspõhiseid ettekandeid supervisioonist. Nähtud pildi põhjal jäi mulje, et Läti supervisioonimaastik on huvitavalt kirju.
Helena tervitas kohalviibijaid ESCÜ poolt, pidas ettekande teemal “Supervisioon Eestis fookusega ärimaailmale” ja viis läbi töötoa “Kehapõhised tööriistad supervisioonis”.
Üritus toimus esmakordselt, kuid Rieseba ülikooli programmijuht Maija Zakrizevzka loodab, et sellest kujuneb traditsioon.

RisebaPlan1 (1)

risebaPlan2 (1)