• Eesti Supervisiooni Ühing (ESvÜ) asutati 1997. aastal.

 • Ühing koondab Eestis tegutsevaid professionaalseid superviisoreid ja coache.

 • 2003. aastal võeti ühing ANSE (Association for National Supervision Organisations in Europe) liikmeks.

 • 2009. aasta augustist tegutseb ühing Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) nime all.

 • Eestis on  koolitatud ligi paarsada professionaalset superviisorit ja coachi, kellest ESCÜ liikmeid on tänaseks saja ringis.

 • Eestis saab supervisiooni/coachingut õppida kahe, ESCÜ ja ANSE standarditele vastava väljaõppeprogrammi järgi.

 • ESCÜ kvaliteedimärk annab teada professionaalsest teenusepakkujast.

 • Ühingut juhib täna 5-liikmeline juhatus.

 • Ühingu president perioodil 2019-2022 on Helena Ehrenbusch.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing
ühendab professionaale, hoiab kvaliteeti, esindab valdkonda. 

ESCÜ on ühiskonnas nähtav ja tunnustatud professionaalide ühendus

ning hinnatud partner inimestega töötavate valdkondade esindajatele.

ESCÜ on viinud kokku teenuse pakkujad teenuse soovijatega. Meie liikmed on tunnustatud koostööpartnerid  sotsiaalvaldkonnas, haridusorganisatsioonidele, tervisealal, ärilistele ettevõtetele, sh miniteeriumid ja nende allasutused, KOV organisatsioonid, eraettevõtted ja üksikisikud reatöötajatest tippjuhtideni.

ESCÜ on korraldanud infoseminare ja supervisioonipäevasid, osalenud konveretnsidel ja korraldanud ise sündmusi, mille eesmärgiks on olnud oma liikmete kvalifikatsiooni parendamine, supervisiooni ja coachingu võimaluste teadvustamine, tööalane vaimne tervis, tõhus ja rahulolev organisatsioon, meeskond või üksikisik.

ESCÜ osaleb aktiivselt üle-euroopalise superviisoreid ühendava kaustorganisatsiooni töös. Meie liikmed on tunnustatud partnerid rahvusvahelistes projektides. Käesolevast aastast kuulub ANSE juhatusse ka ESCÜ liige.

Ühingu liikmed tegelevad igapäevatöös laia teemaderingiga, mille hulka kuuluvad:

 • Professionaalse kompetentsuse suurenemine

 • Kolleegide, klientide ja juhtidevahelise suhtlemise ja koostöö parendamine

 • Organisatsiooni eesmärkide efektiivsem ja kiirem saavutamine

 • Muudatuste juhtimine

 • Probleemide konstruktiivsem lahendamine

 • Juhtimise kvaliteedi paranemine

 • Läbipõlemisega toimetulek ja ennetamine

ESCÜ 1997 - 2017