ESCÜ suve- ja talvekoolid

Alustas tegevust 2011
Eesmärk: ühingu liikmete omavaheliste kohtumiste ja kogemuste jagamise toetamine, mis soodustab liikmete vahelist koostööd ja professionaalset arengut.
Koordineerib: Kristiina Püttsepp (kristiina@luisa.ee)

Estvisiooni grupid

Algusaeg 2012
Eesmärk: estvisiooni gruppide loomise toetamine ja nende tegevuse koordineerimine. Vaata rohkem infot siit.
Koordineerib: Natalja Krassilnikova. (nkrassilnikova@gmail.com)

ESCÜ kvaliteeditasemed ja nende taotlemine (töögrupp)

Tegutsemise aeg: 2013-2016, 2020 –
Eesmärk: superviisorite kvaliteedistandardi ajakohasena hoidmine, kvaliteedigruppide registreerimine, koostöö õppekavade töögrupiga. Vaata rohkem infot siit.
Koordineerib ja gruppe registreerib: Piret Bristol (piret@bristol.ee)

Superviisorite väljaõpe / õppekavade hindamine

Töögrupp alustas tegevust 2013
Eesmärk: õppekavade ühingupoolne atesteerimine ehk nende vastavuse hindamine ANSE ja ESCÜ ning teiste asjakohaste ühingute standarditele. Rohkem infot siin.
Koordineerib: Taimi Elenurm (oppekavad@supervisioon.ee)
Toimetavad: Helve Saat, Kai Rannastu, Helena Ehrenbusch

VATEK ja vaimne tervis

ESCÜ liitus VATEKiga 2013.
Eesmärk: Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni tegevuste toetamine ning ESCÜ esindatus VATEK’u ja vaimse tervise tegevustes
Koordineerib: Anne Randväli (anne.randvali@gmail.com)

ESCÜ tunnustab

Algusaeg: 2016
Eesmärk: ühingu traditsioonide kujundamine, tunnustamisürituste visioon ja ellukutsumine, hoidmine. Tunnustame juubeliaastatel
Koordineerib: Ingrid Tiido (ingrid.tiido@post.com)

ANSE Journal Eesti toimetus

Alustas tööd 2016
Eesmärk: jagada Eesti praktilisi kogemusi ja teoreetilisi uuringuid, toetada ANSE journal ilmumist ja arengut
Koordineerib: Helena Ehrenbusch (helena@supervisioon.ee)

ESCÜ nõukoda

Kutsuti ellu 2016
Eesmärk: toetada tegevjuhatust, pakkuda olulisi teemasid ühingus teostamiseks, nõuandev kogu kriisiolukordades
Nõukoda moodustub ESCÜ varasemate juhatuste liikmetest.

Tervishoiu töögrupp

Koondus 2017 ESCÜ juubeliaasta kampaania ESCÜ 20: Teeme ära! raames
Eesmärk: supervisiooni tutvustamine ja ühingu tegevuse teadvustamine tervishoiusüsteemis
Koordineerib: Karin London (tip@tip.ee)

Hariduse töögrupp

Pisteliselt aktiivne töögrupp ühingu algusaastatest alates. Korraldatud on töötubasid, seminare, koolitusi, konverentse hariduse suunal. Aastal 2017-2018 on olnud eesmärgiks koostöö Eesti Õpetajate Liiduga.
Koordineerib: Evelyn Soidla (evelyn.soidla@gmail.com)

Eetika töögrupp

Alustas tegevust 2018
Eesmärk: ESCÜ eetikakoodeksi väljatöötamine
Koordineerib: Liisa Raudsepp (liisaraudsepp@gmail.com)

TÖÖ LÕPETANUD GRUPID

ESCÜ 20
Juubeliaasta sündmuste ja meediakampaania “Teeme Ära!” koordineerimine. Tegutsemisaeg: 2016-2018
Vedasid: ESCÜ juhatus ja nõukoda, Jelena Vilbaum, Karin Härmat

Tegevusi
– supervisiooniseminarid Riigigümnaasiumide Suvepäevadel Kärdlas 25.08.2017 (Karin Härmat, Helena Ehrenbusch, Krista Habakukk),
– 24.augustil Kuressaares Saare maakonna hariduskonverents „Merest kantud tarkus“, kus supervisiooni ja coahingu kasutamist hariduses käisid tutvustamas Ingrid Tiido ja Kai Rannastu,
– supervisiooni töötuba Viljandimaa haridustöötajatele (30.11.2017, Elo Paap ja Marika Saard)
– osalemine Tartus kliinilisel konverentsil supervisiooni blokiga 6.02.2018,
– viidi läbi aktiivne töötuba/seminar ESCÜ kevadkoolis eesmärgiga läbi mõelda strateegilised sammud  tervishoiu suunal.

Meedia ja turundus
Tegutses 2016-2018. Eesmärk: süsteemne ESCÜ esitlus ja nähtavaks tegemine avalikkuse ees, kommunikatsioon. Juubeliaasta sündmused ja nende kajastamine meedias.

Coaching
Tegutses 2016-2018. Eesmärk: coaching/coachid ja supervisiooniühing (täisliikme staatus, koostöö erialaorganisatsioonidega, kvaliteedistandardid jm aktuaalne). Tehtud: coachide vastuvõtmine ühingu täisliikmeks – põhimõtete kinnitamine üldkoosolekul.

Kutsestandard
Eesmärk: superviisorite kutsestandardi loomine, mis on seotud superviisorite koolitamise õppekavaga ja kutse-kvaliteedisüsteemiga. Algusaasta 2015
Grupp osales koos mentorite ja coachide eriala organisatsioonidega Kutsekoja ümarlaudadel 2016/2017. Arutelude tulemusel otsustati, et ühing ei vaja sellisel kujul kutsestandardit. Otsus: kinnitada ühingu sisene kvaliteedistandard. Hea tulemus: esimesed tõhusad koostöökohtumised kolleegidega valdkonnas. Koordineeris: Tiina Merkulejeva

Superviisori kvaliteedistandard
Eesmärk: superviisorite kvaliteedistandardi koostamine, kvaliteedigruppide registreerimine, ANSE Mutual Recgonitioni ülesannetega tegelemine (sh eetikakoodeks) ja koordineerimine, koostöö õppekavade töögrupiga. Standard kinnitati 11.2017 ühingu üldkoosolekul. Loomise aeg: 2013 Koordineeris: Piret Bristol

Konveretsid
Eesmärk: süsteemne olemasolu valdkonnapõhistel konverentsidel, konverentside korraldamine. 2012-2013
Koordineerisid: Piret Bristol, Kreet Aun