ESCÜ koolide traditsioon sai alguse aastal 2011.
Koolid toimuvad 2 korda aastas, märtsis ja septembris, mis on ühingu liikmete omavaheliste kohtumiste ja kogemuste jagamise koht, aeg õppimiseks, mõtlemiseks ja professionaalseks arenguks.

Järgmine Kevadkool toimub 22. märtsil ja Sügiskool 20. septembril 2024.

ESCÜ koolid ja teemad läbi aastate

2021

Kevadkool 26.03.2021

Toimumiskoht: Zoom keskkonnas

Osavõtjad 63 inimest

Teema: ESCÜ ja teadus

 Krista Jaakson ettekandega Kuidas käib teadustöö tegemine?

 Tehti ülevaade Eestis tehtud supervisiooni ja coaching’ut käsitlevatest bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöödest

 Töötuba – milliseid küsimusi supervisioonis ja coachingus võiks teadustöödes uurida?

 Teadustöö kirjutamise kogemust jagas Küllike Oja „Supervisioonis õpitu ülekannet mõjutavad tegurid“, magistritöö

Sügiskool 24.09.2021

Toimumiskoht: Punane Puu koolituskeskuses, Tallinn

Osavõtjad: 24 inimest

Teema: ESCÜ ja eetika

 Eetika töötuba – Eetilised dilemmad superviisori või coachi töös.

 ESCÜ teeb ja jagab ülevaade – mentorprogramm, estvisioon, lugemisklubid.

2020

Sügiskool 11.09.2020

Toimumiskoht: Teaduskeskuse Tehnopol seminariruumis Saturn, Tallinn

Osavõtjad 25

 VATEK. Millised on meie ootused VATEKile ja mida saame ise neile pakkuda? Anne Randväli

 Töötuba – Lepituse eripärad organisatsioonis, Tarvo Tendal.

 Töötuba – Lepitusprotsess praktiku pilgu läbi. Ivo Viires, kindlustuslepitaja, Ergo Insurance SE juriidilise osakonna juhataja

2019

Kevadkool 22.03.2019

Toimumiskoht: Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla tn 59

 Osavõtjaid 31

 Superviisori eetiline küpsus. Töötuba.

 Liisa Raudsepp tegi sissejuhatuse teemasse ja andis ülevaate supervisiooni eetikast P.Hawkinsi ja R. Shohet põhjal. Liisa Raudsepp ja Ingrid Tiido viisid läbi viis juhtumipõhist töötuba. Gruppidele jagati reaalselt ESCÜ liikmetega toimunud juhtumid, mis olid seotud eetiliste dilemmadega.

 Kai Rannastu tutvustas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni eetikakomitee tegevust.

 Helve Saat tutvustas tööjuhtumi käsitlemist Eesti Koolipsühholoogide Ühingus.

 ESCÜ unistus ja ambitsioonid. Mõttekoda. Juhtisid Margit Raid, Anne Randväli ja Helena Ehrenbusch.

 Supervisioonid asenduskodudes. Pille Isat tegi kokkuvõtte Moreno Keskuse juhitud supervisioonidest asenduskodudes ajavahemikul 2016-2018

Sügiskool 27.09. 2019

Toimumiskoht: Siniallikal, Saula külas, Kose vallas

Osavõtjad 31

 Töötuba Jaanika Rannula eestvedamisel. Tagasiside andmine läbi arengukaartide.

 Lugemisklubide esindajad räägivad oma klubide tegevusest.

 Töötuba Piret Bristoli eestvedmisel. ANSE suveülikoolis toimunud Annette Perino töötoa “The function of silence, creating a bridge of similarities including supervision and music” põhjal.

2018

Kevadkool 02.03.2018

Toimumiskoht: Tallinna Ehituskool, Pärnu mnt 162

Osavõtjaid 29

 Praktiline töötuba “Usaldus ja väärtustamine võimaldavad töötada mitmekesisusega” Miriam Ullrichi koolituse “Making Differences Matter” põhjal – Juta Palmeri.

 Ken Wilber`i AQAL teoorial (integraalne psühholoogia) põhinev 4- kvadrandi mudel ja selle kasutamise võimalused. Arutelu kuidas võiks mudelit kasutada nt ESCÜ eesmärkide saavutamiseks?

 Ajurünnak „Millist supervisiooni saab ESCÜ pakkuda tervishoiuvaldkonnale?“ – vedas Karin London.

 Ajurünnak „Strateegilised eesmärgid tervishoiugrupile järgnevaks kolmeks aastaks“ – vedas Karin London.

Sügiskool 28.09.2018

Toimumiskoht: Ravila mõis, Kose vald, Harjumaa

Osavõtjaid 40

 Eetikakoodeks, coachingu head tavad – Mari Kooskora, EBS ärieetikakeskus.

Mari Kooskora andis üldise ülevaate eetikakooksitest

 ESCÜ eetikakoodeksi töötuba – Liisa Raudsepp, eetikagrupp.

2017

Sügiskool 06.10.2017

Toimumise koht ja aeg: Oxforell Puhkekeskus

Osavõtjaid 37

 Kvaliteedisüsteemi uuendamisest – Piret Bristol tutvustas kvaliteedisüsteemi uuendatud versiooni

 Ühingu missioonist, visioonist, prioriteetidest, eetikast – Tarvo Tendal.

 Coachingu koht ESCÜ´s – Tarvo Tendal

 Ühingu meediaplaanist – Karin Härmat

 Töötuba – Mõjuvõimu intelligentsus kui juhtimiskompetents – Viktoria Saat

 Töötuba – Mina ja meie muutuvas maailmas -Marika Saard

Marika tutvustas uusi metafoorikaarte (erinevad keskkonnad ja loomad), näitas, kuidas nendega töötada.

 Rotterdami ANSE SU reisi info ja muljete jagamine Piret Bristol ja Helle Niit.

Talvekool 10.03.2017

Toimumiskoht Holistika Instituut, Endla 15 Tallinn

Osavõtjad ?

 ESCÜ missiooni ja visiooni arutelu vedas vedas Tarvo Tendal.

 Töötuba: Raimo Ülavere – coachingust. Ta tutvustas enda coachiks saamise teekonda ja kirjeldas oma töömudelit.

 ESCÜ 20 juubeliaasta meediaplaani tutvustas H. Ehrenbusch.

2016

Suvekool 09.09.2016

Toimumiskoht: Paunküla puhkekeskus

Osavõtjaid 34

 Ene Talvist rääkis holistilisest mõtteviisist, tutvustas holistilist treeningut, holistilist maailmavaadet ja inimkäsitlust ning viis läbi mõned praktilised harjutused meditatsioonidena

 Helena Ehrenbuschi töötuba – koordinatsiooniharjutused, õppida jälgima oma kehahoiakut ja liikumist ning teiste kehakeelt ja seda kõike tõlgendada.

Talvekool 2016

Toimumiskoht: Tallinnas, Mustamäe tee 17

Osavõtjaid 30

 Superviisori ja coachi roll; isiklikust kuni ühiskondliku tasandini – Juhendas Pille Isat Moreno Keskusest. Kasutati sotsiomeetria ja psühhodraama tehnikaid.

Sotsiomeetria – sotsiomeetriline kaart, maastik, võrgustik , sotsiomeetriline rida, sotsiomeetriline paigutus + kaks tühja tooli.

 Escü tunnustamissüsteemi koosloomine – Ingrid Tiido. Arutelu lähtus ühingu missioonist ja eesmärkidest.

 Teemade arendamine avatud ruumi meetodil

Teema 1 – Õppekavade, kvaliteedisüsteem ja kutsestandard – Piret Bristol

Teema 2 – ESCÜ 5 aasta pärast – Signe Vesso

Dilemmad- kuidas minna edasi?

Teema 3 – ESCÜ meedia ja turundus – Kreet Aun

Töörühmas arutati vajaduse üle sõnastada ESCÜ turundussõnum, kaardistada olemasolevad ressursid ja sotsiaalmeedia võimaluste ärakasutamise üle.

2015

Suvekool 04.09.2015

Toimumiskoht: Väike Jalajälg ökokogukond, Märjamaa vald

Osavõtjaid 16

 Ökoküla ja ökokogukonda tutvustav ekskursioon.

 Konstellatsiooni töötuba (talvekoolis alustatud teemaga jätkamine). Töötuba vedas Inge Tael.

 Supervisiooni teenuse hindamine. Teema valmistasid ette Natalja Krassilinikova ja Triin Vana.

 ANSE suvekooli muljed.

 Signe Vesso pakkus välja idee, et Ühingul võiks olla oma tunnustamise süsteem. Idee kiideti heaks.

 

VARASEMAD ANDMED KAHJUKS ON HETKEL PUUDULIKUD.