Liikmemaksude tasumise tähtaeg on igal aastal 30.märts!

Tasumise info

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing
EE031010002029899002 AS SEB Pank
Selgitus: liikmemaks, aasta, Sinu ees- ja perenimi

Liikmemaksu suurus on täisliikmele 55€ ja  kaasliikmele 35€.