Väljaõpe

Superviisorite ja coach’ide väljaõppe programme ning temaatilisi kursuseid pakuvad Eestis kaks organisatsiooni:

International Supervision and Coaching Institute – loe täpsemalt ISCI kodulehelt

Väljaõppe eesmärk on anda ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) standardile vastavat haridust.

Väljaõppe programmi eesmärk on ette valmistada coach’e ja superviisoreid, kes suudavad läbi viia supervisiooni ja coaching’ut professionaalsel tasemel ning eetilisi põhimõtteid järgides.

Programm annab osalejatele supervisiooni ja coaching’u alased teadmised ja oskused, mida saab edukalt rakendada oma töös ning mis võimaldavad töötada iseseisva superviisori ja coach’ina.

Moreno Keskus – loe täpsemalt Moreno Keskuse kodulehelt

Õppekava nimetus „Superviisor ja coach. Psühhodraama rakendaja.”

Väljaõpe põhineb sotsiomeetria, tegevusliku grupitöö ja psühhodraama meetoditel ning tehnikatel.
Koolitajad kuuluvad Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse, mis omakorda on ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) ning NBBE (Nordic Baltic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group psychotherapy) liikmed.