Anne Randväli
Koordineerib valdkonna esindamisega seonduvaid ülesandeid (huvikaitse, töögrupid, koostöövõrgustikud)
Ülesanded: raamatupidamine
Juhib ESCÜ huvikaitse töögruppi
VATEK esindaja ESCÜs

Evelyn Soidla
Koordineerib valdkonna esindamisega seonduvaid ülesandeid (töögrupid, koostöövõrgustikud)
Juhib hariduse töögruppi

Helena Ehrenbusch
ESCÜ president
Juhib terminoloogia töögruppi

Jaanika Rannula
Koordineerib ühingu toimimiseks tarvilikke ning liikmetele suunatud tegevusi*
Juhib coachingu töögruppi

Sigrid Melts
Koordineerib kvaliteedi valdkonda, sh kvaliteedisüsteem ja -grupid, eetika, väljaõppekavad

Sirle Roots
Koordineerib ühingu toimimiseks tarvilikke ning liikmetele suunatud tegevusi*
Juhib ESCÜ koolide tiimi
Osaleb teaduse töögrupis

Urve Uusberg
Koordineerib ühingu toimimiseks tarvilikke ning liikmetele suunatud tegevusi*

* Asjaajamine, tööplaan, e-kirjavahetus, ESCÜ infokiri, uued liikmed, nõukoda, koduleht ja google drive, sotsiaalmeedia

 

Juhatuse e-posti aadress: juhatus@supervisioon.ee

ESCÜ endised juhatuse liikmed aastast 1997

Kersti Kahn, ESCÜ juhatuse esimees 1997 – 2002
Taissa (end.) Järveots
Aita Keerberg
Ester Väljaots, ESCÜ juhatuse esimees 2002 – 2008
Kersti Kõosaar
Mari Saari
Helle Niit
Signe Vesso, ESCÜ juhatuse esimees 2008 – 2016
Ulla Raid
Natalja Krassilnikova
Aino Kuntsel
Piret Bristol
Helena Ehrenbusch, ESCÜ president 2016 – 2022
Taimi Elenurm
Ingrid Tiido
Tarvo Tendal
Liisa Raudsepp
Kristiina Püttsepp
Triin Tars

Sirle Roots