Helena Ehrenbusch, ESCÜ president
Ülesanded: juhatuse ja tööplaani tegevuste koordineerimine, e-kirjavahetus, ESCÜ infokiri, uute liikmete vastuvõtt, kodulehe ja google drive haldus, asjaajamine
Koordineeritavad valdkonnad ja töögrupid: ANSE Journal (Euroopa ja Eesti toimetus), eetika, hariduse töögrupp (koordinaator Evelyn Soidla), tervishoiu töögrupp (koordinaator Allan Kaljakin), supervisiooni väljaõppekavade komisjon (koordinaator Taimi Elenurm), kvaliteedistandardid ja kvaliteedi töögrupp (koordinaator Piret Bristol), estvisiooni grupid (koordinaator Natalja Krassilnikova), koostööpartnerlus (SOM, SKA, VAAB, ETOP, HARNO, ICF), hanked, ESCÜ mentorprogramm, ESCÜ sotsiaalmeedia haldus (Facebook, Instagram, Linkedin Youtube), lugemisklubid, lühivideote töögrupp, Coaching Fännklaab (koostööprojekt), ESCÜ koolid, terminoloogia töögrupp

Anne Randväli
Ülesanded: raamatupidamine
Koordineeritavad valdkonnad ja töögrupid: VATEK, ESCÜ huvikaitse

Jaanika Rannula
Koordineeritavad valdkonnad ja töögrupid: coachingu töögrupp, turundus

 

Juhatuse e-posti aadress: juhatus@supervisioon.ee