Jaanika Rannula (alates september 2020)
Koordineerib ühingu toimimiseks tarvilikke ning liikmetele suunatud tegevusi*
Asjaajamine, juhatuse töö koordineerimine ja tööplaan, organisatsiooni arengukava, raamatupidamine, e-kirjavahetus, ESCÜ infokiri, uued liikmed ja google drive
Kuulub huvikaitseplaani ja juubeliaasta töögruppi.
Juhib coachingu valdkonda, on Äripäeva ja ICF koostöös korraldatud juhtimiskonverentsi Coaching programmitiimi üks programmi eestvedajatest.

Evelyn Soidla (alates september 2021)
Koordineerib valdkonna esindamisega seonduvaid ülesandeid (töögrupid, koostöövõrgustikud)
Juhib hariduse töögruppi
ANSE delegaat 2022-2024

Sigrid Melts (alates september 2021)
Koordineerib kvaliteedi valdkonda, sh kvaliteedisüsteem ja -grupid, eetika, väljaõppekavad

Sirle Roots (alates september 2021)
Koordineerib ühingu toimimiseks tarvilikke ning liikmetele suunatud tegevusi*
Juhib ESCÜ koolide tiimi ja veab juubeliaasta töögrupi
Osaleb teaduse ja huvikaitseplaani töögrupis

Urve Uusberg (alates september 2021)
Koordineerib ühingu toimimiseks tarvilikke ning liikmetele suunatud tegevusi*
Estvisiooni grupid ja lugemisklubi.

Allan Kaljakin (alates märts 2022)
Turundus ja kommunikatsioon, sotsiaalmeedia ja koduleht
Kuulub hariduse, huvikaitse ja juubeliaasta töögruppidesse.

Juhatuse e-posti aadress: juhatus@supervisioon.ee

ESCÜ endised juhatuse liikmed aastast 1997

Kersti Kahn, ESCÜ juhatuse esimees 1997 – 2002
Taissa (end.) Järveots
Aita Keerberg
Ester Väljaots, ESCÜ juhatuse esimees 2002 – 2008
Kersti Kõosaar
Mari Saari
Helle Niit
Signe Vesso, ESCÜ juhatuse esimees 2008 – 2016
Ulla Raid
Natalja Krassilnikova
Aino Kuntsel
Piret Bristol
Helena Ehrenbusch, ESCÜ president 2016 – 2022
Taimi Elenurm
Ingrid Tiido
Tarvo Tendal
Liisa Raudsepp
Kristiina Püttsepp
Triin Tars
Anne Randväli