Kristi Põldma

Diplomeeritud superviisor ja coach, 7. tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 15.06.2027)

Töökeel: eesti, inglise

Kontakt: kristi@woworking.ee, +372 5289 358

Way of Working (WoW) – Tööstiili Partner

www.woworking.ee

Facebook

LinkedIn

WoW superviisori, coachi ja koolitajana olen erineva valdkonna organisatsioonidele, meeskondadele, juhtidele ja spetsialistidele partneriks iseenda ja end ümbritseva tööstiili mõistmisel, potentsiaali avamisel, tööalaste olukordade lahendamisel, koostöö ja tulemuslikkuse arendamisel, vaimse tervise ja tööelu kvaliteedi edendamisel ning hoidmisel.

Superviisori ja coachina viin läbi individuaalseid ja meeskondade kohtumisi töö kvaliteedi edendamiseks. Toetan erinevaid ettevõtteid meeskondade loomisel ja töötajate hindamisel ning tööotsijaid südamelähedase töö ja potentsiaali leidmisel. Sertifitseeritud DiSC koolitajana olen juhtidele ja meeskondadele toeks suurema üksteise mõistmise kasvatamisel ning koostöö arendamisel.

Mind toetab minu tegevustes varasem pikaajaline kogemus juhina ja töötajate arendajana ning olen erinevas valdkonnas olnud partneriks juhtide, spetsialistide värbamisel ja tööalasel hindamisel. Samuti toetavad mind omandatud teadmised TTÜ personalijuhtimise magistri- ja TÜ ärijuhtimise õppest ning juhtimis-coachingu ja tööalase vaimse tervise uuringu tegevusest.

Väärtustan elukestvat õpet, hindan teadlikkuse järjepidevat arendamist ja naudin kasvamist koostöös oma klientidega nii avaliku kui erasektori organisatsioonidest.