Strateegia töögrupp

Töögrupi eesmärk on kaardistada ja analüüsida ühingu hetkeseisu: põhikirja, visiooni ja missiooni selgust, tegevuskava ning selle analüüsi baasil välja töötada ettepanekud ja soovitused, mille baasil kujundada ühingu tegevuseesmärgid ning arengutegevused järgnevaks 3 aastaks

Koordineerib: Jaanika Rannula (jaanika.rannula@gmail.com)

 

Huvikaitse töögrupp

Töögrupp koostab ESCÜ huvikaitseplaani, mille eesmärk on teadlikkuse tõstmine ühiskonnas, kuidas saavad supervisioon ja coaching toetada ja tõsta inimestega töötavatega professionaalide toimetulekut ja töövõimet.

Koordineerib: Anne Randväli (anne.randvali@gmail.com)

 

Terminoloogia töögrupp

Töögrupp on kutsutud ellu, et koostöö EKIga sõnastada ja lisada meie eriala terminoloogia EKI sõnastikesse, näiteks võõrsõnade leksikoni ja õigekeelsus sõnaraamatusse. Töö sai alguse 2020.aastal, kuigi idee on olnud aktuaalne juba 2016.aastast.

Koordineerib: Helena Ehrenbusch (helena.ehrenbusch@gmail.com)

 

Hariduse töögrupp

Töögrupp panustab Eesti haridussüsteemi muudatuste elluviimisesse läbi supervisiooni populariseerimise. Töögrupi eesmärk on supervisiooni ja coachingu teenuse tutvustamine ja erinevate osapooltega koostöö tekitamine ning hoidmine.

Hariduse töögrupp ootab igal ajal uusi liikmeid, kes soovivad anda oma panuse.

Koordineerib: Evelyn Soidla (evelyn.soidla@epconsulting.ee)

 

Teadustöögrupp

Teadustöögrupp sündis 2021. aastal ajendatuna ESCÜ kevadkoolis käsitletud teadustemaatika ja selle seosed supervisiooni ja coachinguga. Eesmärk on luua ja hoida side ESCÜ ja teadusmaailma vahel, sh koondada Eestis läbi viidud valdkondlikke uuringuid (vaata meie kodulehe RAAMATUKOGU lehele), luua side teadusasutuste ja ESCÜ vahel, vahendada ühingu jaoks olulisi teemasid uurimiseks ja vajadusel aidata leida sobiv kaasjuhendaja, toetada ühingu liikmete pädevusi teadustööde või artiklite kirjutamisel.

Teadustöögruppi kuuluvad: Helena Ehrenbusch (helena.ehrenbusch@gmail.com), Anu Aunapuu (anu.aunapuu@ut.ee), Liisa Raudsepp (liisa.raudsepp@gmail.com), Sirle Roots (sirle.roots@mail.ee)

 

Juubeliaasta töögrupp

Töögrupp kavandab ja viib ellu ESCÜ 25.juubeliaasta tähistamisega seotud tegevusi ja sündmusi, mis saavad alguse “Inspiratsiooni rännakuga” Käsmu loodusradadel.

Koordineerib: Sirle Roots (sirle.roots@mail.ee)