Lugemisklubi idee sündis 2018, autor Liisa Raudsepp.

Lugemisklubi eesmärk on hoida ja tõsta superviisorite professionaalset kompetentsust, töötades läbi kvaliteetset erialakirjandust ning jagades ideid ja kogemusi teiste grupiliikmetega. ESCÜ lugemisklubi formaat võimaldab olla pidevalt kursis värske erialakirjandusega vastavalt ECVisioni pädevusraamistiku nõuetele. Lisaks raamatutele ja artiklitele võib läbi töötada ka videosid, katsetada uusi meetodeid jne.
Klubi võib ellu kutsuda iga ESCÜ liige.

FORMAADI KIRJELDUS

Lugemisklubi optimaalne liikmete arv on 5-6 inimest.

Kohtumised toimuvad vastavalt kokkuleppele – aastas 4-12 korda, kestusega 1,5 – 4 tundi.

Grupi juhtimist võib roteerida.

Iga klubi valib esindaja, kes on kontaktisikuks ESCÜ juhatusele.

ESCÜ sügiskoolis tehakse iga-astaselt kokkuvõtted klubide tegevustest.

Loetud raamatud lisatakse ESCÜ virtuaalsesse raamatukogusse koos lugemissoovitusega grupi poolt.

Lugemisklubis osalemine annab punkte kvaliteeditaseme taotlemisel.

Lugemisklubiga liitumiseks või uue lugemisklubi asutamiseks kirjuta: info@supervisioon.ee