Aastal 2013 kutsus ESCÜ üldkoosolek kokku superviisorite ja superviisor/coachide väljaõppeprogrammide standardite väljatöötamise töögrupi.

Standardite eesmärk on ühtlustada Eestis pakutavate väljaõppeprogrammide kvaliteeti, professionaalset taset ja vastavust Euroopa valdkondlikele nõuetele ning ühtlasi anda õppurile sõnum kvaliteetsest väljaõppest, mille lõpetanuid tunnustavad ka Euroopa koostööpartnerid.
Eesti rahvuslikud standardid põhinevad kohalikul supervisiooni/coachingu väljaõppekogemusel ning järgivad ANSE poolt sätestatud miinimumnõudeid.

Rahvuslikud standardid kinnitati ESCÜ üldkoosoleku otsusega aastal 2015. Standardid on üle vaadatud ja uuendatud 29.03.2019. Järgmine ülevaatamine ja ajakohastamine on planeeritud aastale 2025 või lähtuvalt vajadusest.
Ülevaatamine toimub regulaarselt, iga 5 aasta tagant, lähtuvalt komisjoni ettepanekust.

Väljaõppekavade hindamise komisjoni töö sisu on õppekavade ühingupoolne atesteerimine ehk nende vastavuse hindamine ESCÜs kehtestatud standarditele.
Rohkem infot siin.
Koordineerib: Taimi Elenurm (oppekavad@supervisioon.ee)
Toimetavad: Helve Saat, Kai Rannastu, Helena Ehrenbusch