Väljaõppe programmide komisjon

2013. aastal kutsus Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu üldkoosolek kokku superviisorite väljaõppe programmide standardite töögrupi.

Standardite eesmärk on ühtlustada Eestis pakutavate väljaõppe programmide kvaliteeti, professionaalset taset ja vastavust Euroopa valdkondlikele nõuetele ning ühtlasi anda õppurile sõnum kvaliteetsest väljaõppest, mille lõpetanuid tunnustavad ka Euroopa koostööpartnerid.
Eesti rahvuslikud standardid põhinevad kohalikul supervisiisorite väljaõppe kogemusel ning järgivad ANSE poolt sätestatud miinimumnõudeid.

Rahvuslikud standardid kinnitati ESCÜ üldkoosoleku otsusega aastal 2015. Standardid on üle vaadatud ja uuendatud 29.03.2019. Järgmine ülevaatamine ja ajakohastamine on planeeritud aastale 2022 või lähtuvalt vajadusest.
Ülevaatamine toimub regulaarselt, iga 5 aasta tagant, lähtuvalt komisjoni ettepanekust. Komisjoni koosseisu kutsutakse õppeprogrammide või kutsestandardite koostamisega kokku puutunud ESCÜ liikmeid, kes ei kuulu samal ajaperioodil ühtegi superviisorite väljaõpet pakkuvasse organisatsiooni.

Väljaõppe programmide komisjoni töö sisu on nende programmide vastavuse hindamine ESCÜs kehtestatud standarditele.
Rohkem infot siin.


Toimetavad: Helena Ehrenbusch, Taimi Elenurm, Kai Rannastu, Anneli Liivamägi-Hitrov ja Eha Rüütel

E-post: oppekavad@supervisioon.ee