04.märts 2016

Talvekool Tallinnas

17.-21.august 2015

ANSE Suveülikool Zadaris

19.mai 2015

ESCÜ ja Tallinna Ülikooli ühisprojekt – Haridusstrateegia ellu!

13.veebruar 2015

Talvekool Tallinnas

16.oktoober 2014.

Koostöös Tallinna Ülikooliga supervisioonipäev “Supervisiooni ja coachingu roll haridusstrateegia elluviimisel”.

10.oktoober 2014

ESCÜ osaleb Vaimse tervise messil töötoaga.

1.oktoober 2014.

Tallinna Ettevõtluspäeva koostööpartner. ESCÜ viib läbi 3 töötuba.

01. märts 2014

ESCÜ üldkoosolek kinnitas superviisorite kvaliteedisüsteemi

2013.a november

ESCÜ liitus Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooniga

Ühingu loomisest alates

Ühingu liikmed osalevad regulaarselt ANSE Suveülikoolis ja vahetavad omavahel saadud kogemusi.

2013.a

Koostöös Äripäevaga konverentsi ARENGUKOMPASS korraldamine “Kuidas saavutada püsivaid tulemusi?”

2013.a

Tallinna Ettevõtluspäeva koostööpartner. Osalesime töötoaga “Astu oma piiridest välja”

Loodud alates 2012.a

Ühingusisene kovisioonisüsteem. Praegu tegutseb kolm Eestisisest kovisioonigruppi.

9.mai 2013

Infopäev sotsiaalvaldkonna juhtidele.

4.oktoober 2012.a.

Koostöös Äripäevaga konverentsi ARENGUKOMPASS korraldamine, mis tutvustas supervisiooni ja coachingut.

2011.a. ja 2012.a

Tallinna ettevõtluspäevade koostööpartner. Osalesime supervisiooni ja coachingu teemaliste töötubadega.

2011.a

Tartu ettevõtluspäeva koostööpartner.

2010 – 2011.a

Korraldasime kokku 10 infopäeva erinevatele sihtgruppidele (sotsiaal, haridus, tervishoid, äri), et tutvustada supervisiooni ja coachingut.

2009.a. suvi

Supervisiooni tutvustamise töötoad TAI partneritele.

Alates 2008.aastast

Ühingu liikmetele toimuvad regulaarsed Suvekoolid ja Talvekoolid.