Koolijuhtide kogemuslood

Ristiku Põhikooli direktor Katrin Luhaäär: 

Mis kasu oled isiklikult supervisioonist saanud?

Supervisioonis osalemine aitas minul endale meelde tuletada minus varju jäänud omadusi ja nende oskusliku kasutamise võimalust.

Mis kasu on supervisioonist saanud Sinu töötajad / meeskond?

Supervisiooni gruppides osalemine on andnud töötajatele ametialase enesekindluse, tunnetuse, et me ise mõjutame protsesse suunas, mida soovime. Aktiviseeris  enesejuhtimise oskust.   Individuaalne supervisioon andis töötajatele selgust oma tööalastest vajadustest ja arusaamise, et oma vajadustele tuleb enam  tähelepanu pöörata.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi direktor Mari Roostik:

Millist kasu on saanud Sinu meeskond supervisioonidest? 

Olen ennekõike märganud, et supervisioonides käinud tiimid on ühtehoidvamad, pisut suurema õpitahte ning veel avatuma hoiakuga. Supervisioonides jagame nii arengukohti kui õnnestumisi ning loome koos ühist visooni, kuidas ja kuhu edasi soovime liikuda. Palju on meid aidanud just muutuste keerises ühtse telje ning arusaamade hoidmine, suur väärtus on just rollide kirjeldamisel ning selgema organisatsioonistruktuuri loomisel. Supervisioonidega tuleb kaasa teadmine, et keegi ei ole organisatsioonis üksi ning alati on lahendused, kui suudame probleemi fikseerida. 

Millist kasu oled supervisioonist saanud juhina? 

Kindlasti on üks suuremaid väärtusi oma meeskonna tundmaõppimine ning sügavam sissevaade nende eesmärkidele ja strateegiatele, soovidele ja arengukohtadele, olen õppinud just seda, missugune võib erinevates olukordades minu kui juhi roll oma meeskonna jaoks. See omakorda on aidanud mul olla parem partner kõigile oma meeskonna liikmetele. 

Individuaalsed supervisioonid on selgelt aidanud mul kasvada paremaks inimeseks ja paremaks juhiks oma meeskonnale ja organisatsioonile, erinevate pusade ja sõlmküsimuste lahtiharutamine on sageli üsna tüütu ja kohapeal keeruline protsess, ent alati tajun pärast sessiooni, et ruumi ja lahendusi on rohkem, kui oli enne. Kindlasti on põnev ise kogeda, kuidas erinevad meetodid töötavad, ning aduda, kuidas pealtnäha lihtsad viisid ka kõige keerulisemad probleemid või küsimused pisikesteks tükkideks muutuvad, et saan neid siis hoopis teisiti kokku panna ja lahenduskeskselt edasi liikuda. Supervisioon on igale juhile ja meeskonnale erakordselt vajalik, et end ja teekonda kraadida ning võimestatult ja selgema pilguga edasi liikuda. 

Elva Järve Lasteaia direktor Annika Kaziu:

Mis kasu oled supervisioonist saanud?

Minu kui asutuse juhi hinnangul ning lähtudes meeskonna positiivsest tagasisidest, on supervisioon meeskonna jaoks tõhusam kui paljud koolitused, sest teoreetilist materjali, mida iseseisvalt läbi töötada, on tänapäeval hulgaliselt, aga supervisioon aitab erinevatest allikatest saadud teadmisi koondada, lahti mõtestada ja uusi seoseid luua. Lisaväärtus on sellel, et supervisioon loob pinnase oma teadmiste, kogemuste ja praktika jagamiseks ning praktiliselt rakendamiseks, aidates kaasa ühtse meeskonna dünaamika ja efektiivse meeskonnatöö arendamisele.

Alustava juhina oli minu enda jaoks individuaalsed supervisioonid väga toetavad, analüüsides ja arendades ennast juhina, pannes paika enda kui juhi väärtused ning aidates mul neist ka kinni hoida. Superviisor aitab juhil näha olukorda kõrvalt ning tihti leiab nii just kõige paremad lahendused ning ideed. Minu jaoks on oluline, et töötajad tunneksid, et nad on asutuse muutustesse ja otsustesse kaasatud, kuid alati ei ole lihtne seda teha. Ka sellistel analüüsimist vajavatel juhtudel olen abi saanud supervisioonidelt.

Supervisioonide raames olen loonud endale ka tööriistasid, mida oma töös rakendada, näiteks toetava koostöövestluste ülesehitus, millest on kasu nii töötajale, kui ka mulle kui juhile.

Asutuse juhina on oluline hoida oma tass täis, sest sa saad toetada oma personali ainult siis, kui sa ise oled toetatud. Minu enesehoiu-, enesearengu- ja juhioskuste arendamisel ning väljakujunemisel on suur roll just supervisioonidel. Supervisioon pole koht, kus kellelegi ainult rääkimas käia, vaid põhiline on see, mida sa ise ära teha saad. Supervisioon annab toetuse sellele suunale, mida soovid rajada. Kui oled valmis enda jaoks veidi pingutama, iseenda ja asutuse arengu nimel vastutust võtma ning hea tulemuse nimel töötama, siis üks parimad tööriistu selleks ongi supervisioon. 

Lasteasutuse juhil on suur emotsionaalne vastutuskoorem oma asutuse, lapsevanemate ja laste ees ning supervisioon võimaldab sellega efektiivselt ja mõtestatult toime tulla, kasutada nii enda sisemisi ressursse kui ka hallata juhtimisega seonduvaid väljakutseid. 

Mis kasu on supervisioonist saanud Sinu töötajad?

Supervisioonidest on olnud mitmekülgset kasu Järve Lasteaia meeskonna arengu ja töökorralduse jaoks. Tänu supervisioonidele oleme loonud tugeva ja ühtse meeskonna. Igal korral me aina tõdeme, et me kõik oleme küll erinevad, kuid igaüks on omaette väärtuse pakkuja asutusele, mis loob aluse meeskonna heale sünergiale.

Oleme kasutanud supervisiooni õppeaasta alustamise ja eduka õppeaasta kavandamise töötoas, mille raames sai muuhulgas üle vaadatud meie lasteaia väärtused. Üheks supervisiooni fookuseks oli koostöö lastevanematega ja vanemate kaasamine, kus me jagasime oma sellega seonduvaid kogemusi, teadmisi ja ootusi ning supervisiooni lõpuks saavutasime ühtse nägemuse ja plaani uueks õppeaastaks.

Supervisiooni rakendasime ka asutuse arengukava loomise protsessis, mille tulemusel sai välja toodud personali nägemus selle kohta, mis on hästi ja mis meil võiks veel paremini olla. Läbi selle protsessi tuli ellu mitmeid uusi ideid ning selgeks sai lasteaia visioon.

Supervisioonis oleme lahendanud rühma meeskonna erimeelsusi, lähendanud ning tugevdanud rühma meeskondi ja ennetanud töötajate läbipõlemist keerulistes olukordades. Seeläbi oleme loonud usaldusliku õhkkonna, kus kogemusi jagada ja üksteist toetada.

Õpetajad on spetsialistidena saanud teadmisi erinevatelt koolitustelt ja õppinud igapäevatööst, supervisioon on võimalus teadmisi jagada, läbi mõtestada ning tuua teooria rühmaruumi praktikasse. 

Võnnu Keskkooli direktori mõtted supervisioonist:

Mis kasu oled supervisioonist saanud?

Supervisioon on vajalik igaühele, kuid eriti juhtidele. Kõigi teiste jaoks olemas olles kipume unustama iseenda: võime olla teiste suhtes mõistvad ja kaastundlikud, ent endale armu ei anna. 

Vahetevahel on aga vaja kõigil peeglisse vaadata. Eriti siis, kui on keerulised ajad ja küsimusi tundub olevat rohkem kui vastuseid. Olen juhina kogenud supervisiooni olukorras, kus superviisor aitas pinnal hõljuva kinni püüda, sõnastada ja hiljem ellugi viia, aga ka olukorras, kus olin täiesti nõutu ja abitu. Superviisori kõditavad küsimused on just need, mis aitavad endas uuesti tasakaalu leida ja aru saada, mida minu ja minu inimeste jaoks tegelikult vaja on. 

Mis kasu on sellest saanud sinu töötajad?

Asendamatu on supervisioon organisatsioonides, kus on toimunud või toimumas muudatused, et luua selgust praegusest olukorrast ning üheskoos leida üles siht, kuhu poole koos liikuma hakata. Samas on supervisioonist abi üksnes siis, kui julgetakse päriselt ausad olla, vastasel juhul pole mõtet ei enda ega teiste aega raisata. 

Autor: Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu hariduse töögrupp