Estvisioon on Eesti-sisene vabatahtlikkuse põhimõttel toimiv professionaalsete superviisorite ja coachide kovisioon.

Estvisioon pakub võimalust jagada kolleegidega erialases töös kerkinud teemasid, töötada rühmas läbi keerukaid juhtumeid, saada toetust, jagada nippe jpms.

Esimesed Estvisiooni grupid alustasid tööd aastal 2012.

Estvisiooni gruppides osalemine on eelduseks kvaliteeditaseme taotlemisele.

Estvisiooni gruppe registreerib, toetab, jagab infot: meie koordinaator Natalja Krassilnikova nkrassilnikova@gmail.com

NB! Kui Sa soovid liituda mõne grupiga, kuid ei tea, kuidas kaaslasi leida, siis täida SIIN LINGI ALL olev ankeet. Sinuga võetakse ühendust, kui piisav hulk soovijaid on koos.

ESTVISIOONI grupi moodustamise põhimõtted

 • Grupp kutsutakse kokku ühingu liikmete initsiatiivil.
 • Grupp täidab vastava registreerimislehe (osalejate nimed, liikmelisus ESCÜs, grupi planeeritud alustamise ja lõpetamise aeg) ning edastab selle ESCÜ estvisioonide koordinaatorile hiljemalt peale esimest kohtumist.
 • Registreerimislehe leiate siit lingi alt allalaadimiseks.  Kui see link Sinu arvutis ei avane (MacBook), siis leiad sama registreerimislehe ESCÜ virtuaalsest kodust, Estvisioonide kaustast.
 • Grupp koostab kohtumiste kohta osalustabeli ja protokollid ning esitab need protsessi lõpetamisel ESCÜ koordinaatorile.
 • Protokolli miinimumsisu: kuupäev ja kestus, kohalolijad, asukoht. Võimalusel kasutatud tööviis(id), üldistatult käsitletud teemad.
 • Koordinaator annab esitatud dokumentide alusel ESCÜ juhatusele teada lõpetanud grupi liikmete nimed ning andmed vastava tunnistuse väljastamiseks. Kahtluste korral andmete õigsusest on juhatusel või koordinaatoril õigus küsida osalejatelt asjakohast infot.
 • Dokumendid säilitatakse lähtuvalt juhistest.
 • Grupp tutvustab “oma lugu” teistele ESCÜ liikmetele ESCÜ üldkoosolekul või -koolis.

Formaat

 • Grupi suurus: 5-7 inimest.
 • Maht: 24-30 ak.tundi aastas ehk 48-60 tundi kokku.
 • Aeg: kogukestus jaotatud 1,5-2,5 aastale
 • Kohtumiste sagedus: vähemalt 3 korda aastas
 • Iga 60 AT tagant, grupp teeb kokkuvõtte oma protsessist (“oma Estvisiooni grupi lugu”) ja tutvustab teistele ESCÜ liikmetele koosolekul või talve-suvekoolis.
 • Grupi koosseis on püsiv, grupiliige on kohal vähemalt 80% ajast.
 • Estvisiooni kohtumine loetakse toimunud, kui 60% grupi osalejatest on kohal. Juhul, kui osalejaid on vähem, kohtumine loetakse ko-visioonina.
 • ESCÜ kaasliikmed on gruppi teretulnud, mitte üle 2 ühes rühmas.
 • Grupis tekkivad võimalikud probleemolukorrad tuleb lahendada grupi töö käigus – kas omavahel või kasutades välist vahendajat.
 • Toimumiskohad, transport, tööks vajalikud materjalid jms on täielikult grupiliikmete omavahelise kokkuleppe küsimused. Eriküsimused, mis jäävad väljapoole kirjeldatud tingimusi, lahendatakse koos ESCÜ juhatusega.

Uuendatud 17.11.2016, ESCÜ suvekoolis (2016) toimunud töögrupi materjalide põhjal.