Supervisiooni väljaõppekavade standard

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing on oma üldkoosoleku otsusega kinnitanud ühtse standardi supervisiooni väljaõppe kavadele. Standardi kehtestamise eesmärk on taotleda Eestis korraldatavate väljaõppekavade kvaliteeti ja professionaalset taset.

ESCÜ kinnituse saamiseks tuleks väljaõppe korraldajatel esitada oma kava enne väljaõppe algust ESCÜ atesteerimiskomisjonile aadressil: oppekavad@supervisioon.ee.

Õppekavad vaatab läbi ja kinnitab ESCÜ väljaõppekavade atesteerimise komisjon koosseisus: Taimi Elenurm, Helena Ehrenbusch, Helve Saat ja Kai Rannastu

Novembrist 2017 alustasime tööd ANSE soovitusega siduda väljaõppekavade standardid ECVision kompetentsidega.

A. Tingimused väljaõppe programmi vastuvõtuks.

1. Kõrgem haridus ( 3+2 magister). Ülikool / tõendatud ekvivalent.
2. Töökogemus peale hariduse omandamist. Vähemalt 4 aastat järjepidevat töökogemust.
3. Täiendkoolitus. Osalemine pikemates koolitustes: 60-300 akadeemilist tundi ( tunnistus). Eeldatakse häid teadmisi ja oskusi suhtlemises.
4. Kogemus superviseeritavana. Dokumenteeritud 30-60 akadeemilist tundi.

Osalemine erinevates supervisiooni ja/või coachingu vormides. Superviisori kirjalik soovitus.

Võib väljaõppe korraldaja poolt olla korraldatud ka skriininguna (min. 30 ak tundi) neile, kellel pole supervisiooni kogemust.

 

B. Tingimused supervisiooni väljaõppe programmile.

1. Programmi kestvus. Vähemalt 2 aastat.
2. Kontakttundide arv (v.a p.3-4). 300-375 akadeemilist tundi.
3. Õppiva superviisori praktika. Vähemalt 45 akadeemilist tundi, nii grupiga kui individuaalselt.
4. Supervisioon õppesuperviisoriga. Üks seeria individuaalselt, teine seeria grupis. Vähemalt a 35 akadeemilist tundi.
5. Lõputöö. Näitab teooria ja isikliku praktika integreerimist.
6. Lõputöö esitlus. Oma töö esitamine/kaitsmine.
7. Lõpueksam. Praktiline töö oma supervisiooni oskuste demonstreerimiseks.
8. Tunnistus. Allkirjastatud väljaõppe korraldaja ja ESCÜ poolt.