Supervisiooni väljaõppekavade standard

ESCÜ on üldkoosoleku otsusega (2015) kinnitanud standardid rahvuslikele supervisiooni/coachingu väljaõppe programmidele. Standardi kehtestamise eesmärk on ühtlustada Eestis korraldatavate väljaõpete kvaliteeti ja professionaalset taset. Standardid põhinevad rahvuslikul kogemusel ja ANSE standarditel. Standardid on üle vaadatud ja uuendatud 2.10.2018

ESCÜ väljaõppekavade komisjon aastal 2018-2021: Taimi Elenurm, Helena Ehrenbusch, Helve Saat ja Kai Rannastu

 

STANDARDID
Tingimused väljaõppe programmile

 

 

 1. Progammi kestvus: min 2 aastat
  Tundide arv: min 300-375 ak/h, sh min. 60 ak/h coachingu väljaõpet.
  Supervisioon õppesuperviisoriga: min 45 ak/h, nii gurpi- kui individuaalne
 1. Väljaõppe sisu: kirjeldatud supervisiooni/coachingu väljaõppe moodulid, kus on eristatud kontakt-, iseseisva töö- ja praktikatunnid.  
 2. Lõputöö ja selle esitlus: kirjanduse ülevaade, uurimus, isikliku praktika reflekteerimine või nende omavaheline kombinatsioon; selle esitlemine/kaitsmine
 3. Lõpueksam: praktiline töö omandatud supervisiooni/coachingu oskuste demonstreerimiseks.
 4. Tunnistuse väljastamine: allkirjastatud väljaõppe korraldaja ja ESCÜ juhatuse esindaja poolt.

 

Tingimused õpilasele väljaõppe programmi vastuvõtuks

 

 1. Kõrgharidus: min. bakalaureuse kraad
 2. Töökogemus peale hariduse omandamist: min.4 aastat järjepidevat töökogemust
 3. Täiendkoolitus: tunnistused pikemates koolitustes osalemisest (kokku min 120 ak/h). Inimestel, kes astuvad väljaõppesse muudest valdkondadest kui inim- või sotsiaalteadused, eeldatakse kursusi temaatikast inimese psüühika, suhtlemisoskused jms.
 4. Kogemus superviseeritavana/coachitavana: osalemine supervisiooni/coachingu protsessis (min 30 ak/h), dokumenteeritud, vajalik superviisori kirjalik kinnitus.
  Võib olla korraldatud skriininguna väljaõppe korraldaja poolt neile, kel puudub varasem supervisiooni/coachingu kogemus.

 

Tingimused väljaõppe programmi juhtivõppejõududele

 

 1. Eesti kodanikust põhiõppejõud omab ESCÜ kvaliteedistandardi 8. taset ja ta on varasemalt juhendanud väljaõppe programmi koostöös 8. kvaliteeditasemele vastavate superviisoritega või mentoriga või olnud programmis õppejõuks.

Õppejõu portfoolio sisaldab lisaks üldistele nõuetele:
a) grupidünaamika analüüsi ühe õppegrupi kohta;
b) refleksiooni õpetamise kogemusest.

Õppejõu portfoolio soovituslik maht on 25000 tähemärki.

Hindaja: kolleegide grupp, kellega koos õppegrupi tsüklit juhiti + ESCÜ liikmetest üks 8.taseme superviisor

 1. Välismaa kodanikust õppejõududele kehtivad samad tingimused. Eelduseks on ANSE standarditele vastava superviisori väljaõppe läbimine.

Hindamise protseduur

“ESCÜ soovitab” kvaliteedimärgi saamiseks tuleb väljaõppe korraldajatel saata väljaõppe programm ESCÜ õppekavade komisjonile tutvumiseks aadressil oppekavad@supervisioon.ee min. 2 kuud enne kokkulepitud hindamise tähtaega.

Juba eksisteeriva väljaõppeprogrammi juurde lisatakse laiapõhine õppijate/lõpetanute tagasiside.

Õppeprogrammide hindamisel on aluseks ESCÜ ja ANSE väljaõppekavade standardid, ECVision kompetentsid.

Kohtumisel esitleb õppeprogrammi meeskond oma programmi. Seejärel saavad hindamisel osalejad esitada meeskonnale täpsustavaid küsimusi, tuua välja ebakõlasid, anda tagasisidet ja teha ettepanekuid. Ettepanekute arutelu käigus luuakse visioon, kuidas õppeprogrammi kavatsetakse lähtuvalt tagasisidest parendada.

Kvaliteedimärki uuendatakse iga kolme aasta tagant.