ESCÜ ja TEADUS

Töögrupp sündis aastal 2021 ja ajendiks sai ESCÜ kevadkool, kus käsitlusel oli teadustemaatika ja selle seosed supervisiooni ja coachinguga.

Töögrupi eesmärk on luua ja hoida side ESCÜ ja teadusmaailma vahel, sh koondada Eestis läbi viidud valdkondlikke uuringuid (vaata meie kodulehe RAAMATUKOGU lehele), luua side teadusasutuste ja ESCÜ vahel, vahendada ühingu jaoks olulisi teemasid uurimiseks ja vajadusel aidata leida sobiv kaasjuhendaja, toetada ühingu liikmete pädevusi teadustööde või artiklite kirjutamisel.

2021 septembris välja saadetud üleskutse Eesti ülikoolidele

Võtame Teiega ühendust, kuna iga-aastaselt otsivad paljud tudengid sobivat ja sisukat teemat oma bakalaureuse- või magistritöö kirjutamiseks.
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ) soovib olla Teile selles koostööpartneriks. Oleme pakkunud professionaalset supervisiooniteenust Eestist juba 25 aastat, mistõttu on meil juba piisavalt spetsialiste, kogemust ja tulemusi.
Enda valdkonna põhiselt (töötegija vaimne tervis, eluterve töökultuur, juhtimiskultuur, tõhus meeskond jmt) me näeme, et on palju praktiliselt olulisi teemasid, mille kasutegur oleks suurem, kui neid uurida teadusformaadis. Meiepoolne huvi on laiendada tõenduspõhiste uuringute hulka, tõsta teenuse kvaliteeti, kodaniku teadlikkust.
Sel põhjusel kogusime ESCÜ liikmeskonnalt kokku ideed, milliste teemade uurimise järgi oleks vajadus esmajärjekorras suurem, ning edastame need Teile. Oleme ideed grupeerinud ja üldistanud ning loodame, et üliõpilased ja juhendajad tunnevad siit ära endale olulise.
Hea meelega pakume abi ja tuge, kui Te soovite täpsustada uurimistöö fookust või vajate valdkonnasisest kaasjuhendajat.

Meie käesoleva aasta teemad on:
* Parimad praktikad supervisioonis (lähenemisviisid, meetodid vms)
* Supervisiooni tulemuslikkus, mõju (nii kliendi kui tellija hinnangul)
* Eetilised dilemmad supervisioonis

Palume Teil levitada infot üliõpilaste ja ka bakalaureuse- ja magistritööde juhendajate hulgas.
Kui leiate, et Teie ei ole selle e-kirja õige adressaat, siis palun edastage kiri oma organisatsioonis sellele inimesele, kes koordineerib ja organiseerib üliõpilaste lõputööde teemade jaotust.
Küsimuste, täpsustuste, infopäringutega palun võtke ühendust ESCÜ-ga (kontakt toodud kirja lõpus).

ESCÜ teadustöögrupp
Helena Ehrenbusch
Anu Aunapuu
Liisa Raudsepp
Sirle Roots
info@supervisioon.ee
www.supervisioon.ee