Tegevuse lõpetanud töögrupid

Tervishoiu töögrupp

Tegutses 2017- 2018. Eesmärk: supervisiooni teenuse tutvustamine tervishoiuasutustes ja erinevate osapoolte koostöö tekitamine ja hoidmine. Koordineerisid Karin London (2017-2020) ja Allan Kaljakin (2021).

ESCÜ 20.juubeliasta töögrupp

Juubeliaasta sündmuste ja meediakampaania “Teeme Ära!” koordineerimine. Tegutsemisaeg: 2016-2018
Vedasid: ESCÜ juhatus ja nõukoda, Jelena Vilbaum, Karin Härmat

Tegevusi
– supervisiooniseminarid Riigigümnaasiumide Suvepäevadel Kärdlas 25.08.2017 (Karin Härmat, Helena Ehrenbusch, Krista Habakukk),
– 24.augustil Kuressaares Saare maakonna hariduskonverents „Merest kantud tarkus“, kus supervisiooni ja coahingu kasutamist hariduses käisid tutvustamas Ingrid Tiido ja Kai Rannastu,
– supervisiooni töötuba Viljandimaa haridustöötajatele (30.11.2017, Elo Paap ja Marika Saard)
– osalemine Tartus kliinilisel konverentsil supervisiooni blokiga 6.02.2018,
– viidi läbi aktiivne töötuba/seminar ESCÜ kevadkoolis eesmärgiga läbi mõelda strateegilised sammud  tervishoiu suunal.

Meedia ja turunduse töögrupp

Tegutses 2016-2018. Eesmärk: süsteemne ESCÜ esitlus ja nähtavaks tegemine avalikkuse ees, kommunikatsioon. Juubeliaasta sündmused ja nende kajastamine meedias.

Coachingu töögripp

Tegutses 2016-2018. Eesmärk: coaching/coachid ja supervisiooniühing (täisliikme staatus, koostöö erialaorganisatsioonidega, kvaliteedistandardid jm aktuaalne). Tehtud: coachide vastuvõtmine ühingu täisliikmeks – põhimõtete kinnitamine üldkoosolekul.

Kutsestandardite loomise töögrupp

Eesmärk: superviisorite kutsestandardi loomine, mis on seotud superviisorite koolitamise õppekavaga ja kutse-kvaliteedisüsteemiga. Algusaasta 2015
Grupp osales koos mentorite ja coachide eriala organisatsioonidega Kutsekoja ümarlaudadel 2016/2017. Arutelude tulemusel otsustati, et ühing ei vaja sellisel kujul kutsestandardit. Otsus: kinnitada ühingu sisene kvaliteedistandard. Hea tulemus: esimesed tõhusad koostöökohtumised kolleegidega valdkonnas. Koordineeris: Tiina Merkulejeva

Superviisori kvaliteedistandardi loomise töögrupp

Eesmärk: superviisorite kvaliteedistandardi koostamine, kvaliteedigruppide registreerimine, ANSE Mutual Recgonitioni ülesannetega tegelemine (sh eetikakoodeks) ja koordineerimine, koostöö õppekavade töögrupiga. Standard kinnitati 11.2017 ühingu üldkoosolekul. Loomise aeg: 2013 Koordineeris: Piret Bristol

Konveretside korraldamise töögrupp

Eesmärk: süsteemne olemasolu valdkonnapõhistel konverentsidel, konverentside korraldamine. 2012-2013
Koordineerisid: Piret Bristol, Kreet Aun