Kati Lõbu

Diplomeeritud superviisor ja coach, 6. tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 15.06.2027)

Töökeel: eesti
Kontakt: kati@lahendustevalem.ee, telefoni nr: +372 52 10054www.lahendustevalem.ee

Olen lõpetanud ANSE standardile (Association of National Organisations of Supervision in Europe) vastava superviisor-coach`iväljaõppe International Supervision and Coaching Institute`s ning olen Eesti Supervisiooni- ja Coachingu Ühingu täisliige.
Coaching ‘ut ja supervisiooni praktiseerin alates 2019 a. lõpust.
Mul on töökogemused erasektorist ja avalikust sektorist, viimased 15 aastat olen töötanud avalikus sektoris poliitikakujundajana ja õigusnõunikuna ning 2019. aastast alates olen tegutsenud sisekoolitajana. 2022. aastal olin 7 kuud superviisor ja coach Sotsiaalkindlustusametis.
Kõrghariduse sain õigusteaduses (õigusteaduse magister,Tartu Ülikool, 2018. a). Sisekoolitajaks õppisin 2019. a Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu sisekoolitaja koolitusprogrammis „Lihvitud teemant“.
Usun coach ’i ja superviisorina inimese võimesse leida üles oma tugevused ja võimalused selleks, et unistused ja tuleviku soovid saaksid tegelikkuseks.
Soovin innustada ja toetada juhte organisatsioonide ja inimeste juhtimise mõtestamisel ning muudatuste ellu viimisel.
Mind võluvad meeskonnad, olen meeskondade innustaja ning aitan avastada meeskondades mõistmist, koosloomise ja koostöös tegutsemise võimalusi.
Kasutan oma töös süsteemset  ja lahenduskeskset lähenemist. Meetoditena kasutan lisaks kuulamisele, küsimuste küsimisele ja dialoogile ka metafoorkaarte, visualiseerimist, kehatunnetust, joonistamist ja konstellatsiooni meetodit.