Kati Lõbu

Töökeel: eesti
Kontakt: kati.lobu@gmail.com, telefoni nr: +372 52 10054

Coaching ‘ut ja supervisiooni praktiseerin alates 2020 a. suvest.
Töökogemused on mul erasektorist ja avalikust sektorist, viimased 14 aastat olen töötanud avalikus sektoris poliitika kujundajana ja õigusnõunikuna ning 2019. aastast tegutsenud sisekoolitajana.
Kõrghariduse poolest olen õigusteaduse magister, Tartu Ülikool (2018). 2019. a õppisin sisekoolitajaks Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu sisekoolitaja koolitusprogrammis „Lihvitud teemant“.
Usun coach ’i ja superviisorina inimese võimesse leida üles oma tugevused ja võimalused selleks, et unistused ja tuleviku soovid saaksid tegelikkuseks.
Soovin innustada ja toetada juhte organisatsioonide ja inimeste juhtimise mõtestamisel ning muudatuste ellu viimisel.
Mind võluvad meeskonnad, olen meeskondade innustaja ning aitan avastada meeskondades mõistmist, koosloomise ja koostöös tegutsemise võimalusi.
Kasutan oma töös lisaks kuulamisele, küsimuste küsimisele ja dialoogile ka metafoorkaarte, visualiseerimist, kehatunnetust, joonistamist ja konstellatsiooni meetodit.