Sirle Roots

Diplomeeritud superviisor ja coach, 7. tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 08.12.2025)

Töökeel: eesti, inglise

Kontakt: sirle.roots@mail.ee +372 53 909 105

http://www.avavaade.ee

Juhtimine, meeskonna ja organisatsiooni areng on valdkond, mis sõltub pidevast uute ideede ja arengute voost. Inimese ja meeskonna valmisolekut arenguks toetavad tähenduslikud kohtumised ja võimestavad taipamised. Koolitaja, superviisori ja coachina panustan inimestesse, et nii lihtsad kui keerulised küsimused, valikud ja dilemmad koosloomes liiguksid uue selguse ja kerguseni. Usun, et inimese ja meeskonna tarkus on piisav, et teha muutusi, ent vahel on vaja lisateadmisi, julgust, toetust ja inspiratsiooni, et julgest unistusest saaks tugev visioon, mis loob uue homse.

Oman andragoogika MA kraadi (2015) ja superviisori, coachi tunnistust (2018), mis vastab ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) ning NBE (Nordic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group psychotherapy) standarditele. Mul on täiskasvanute koolitaja kutsetase 6 ning superviisor ja coach tase 7.

Olen Melivas vaimse tervise spetsialist ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoris õppejõud.

Minu koostöiste kohtumiste alustalaks on süsteemsus ja spontaansus, mil lähtun eelkõige NLP ja psühhodraama põhimõtetest ja tehnikatest. Minu kogemused kinnitavad, et iga individuaalne või meeskonna kohtumine on unikaalne. Tulemuseks on selles hetkes avalduvad ja avardavad vihjed, viited, taipamised ja vastused. Mõju võib olla kohene, mõju kestus piiritu.