Kaido Koppel


Töökeel:   eesti; inglise
Kontakt:   kaido.koppel19@gmail.com   +372 5030514


Olen ligi ligi 20 aastat tegelenud meeskondade ja nende arengu toetamisega .Tänasel päeval
töötan Pärnu linnavalitsuses planeerimisosakonna juhatajana.  Mul on magistrikraad Tallinna
Ülikoolist linnakorralduse erialal. Ühtlasi olen Eesti Planeerijate Ühingu juhatuse esimees ning
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige. Olen viinud läbi meeskondade
arenduspäevi, spetsialistide gruppidele kovisioone ning supervisioone nii individuaalselt kui
grupis.  
Minu jaoks on oluline luua selline keskkond, kus inimesed tunneks ennast vabalt, õpiksid oma
seisukohti avaldama ja analüüsima elemente, mis neid toetaks. Olen lõpetanud International
Supervision and Coachingu Instituudi. Usun, et heas grupis tekib uus energialiik, sünergia, kui
kõikide panus ja ideed liituvad. 
Meetoditest kasutan peamiselt lahenduskeskset ja süsteemset lähenemist; tööd kujutluspiltidega
ehk visualiseerimist ja metafoorkaarte.