ESCÜ liikmete publikatsioonid

1.1. Veebiväljaanded, ajalehed, ajakirjad 2018-2019
 Helena Ehrenbusch ja Kristel Kotkas. Supervisioon on tõhus elukestva õppe metoodika. Meditsiiniuudised:13.02.2019
 Helena Ehrenbusch ja Kristel Kotkas. Supervisioon ja coaching tervishoius. TAI elektrooniline  veeb:28.01.2019
 Helena Ehrenbusch. Maarja Merigan 32. keskkooli fenomenist. Õpetajate leht:11.01.2019
 Helena Ehrenbusch. Supervisioonist ühiskondlike muudatuste taustal. Personali praktik nr 06 (juuni) 2018
 Taimi Elenurm. Mis on supervisioon ja millal seda kasutada? Personaliuudised:11.11.2018
 Taimi Elenurm. Kuidas valida endale või organisatsioonile pädevat superviisorit ja coachi? Pärnu Konverentside uudised:15.10.2018
 Juta Palmeri. Vastustundlikkuse äratamine. Majandusajakiri Raamatupidamisuudised. 2018 (189), lk 62-64
 Liisa Raudsepp. Coaching meeskonna arendamisel. Äripäeva teabevara, 5.02.2018
 Signe Vesso. Koolitus, coaching või supervisioon – millal mida valida? Pärnu Konverentsid 5.10. 2017

1.2. Teadusartiklid ja uuringuraportid
 Merkuljeva, T. 2017 Reflective learning as a key quality component of teaching supervision. Inspire and Be Inspired: A Sample of Research on Supervision and Coaching in Europe. ANSE Journal, november 2017, edition 1.
 Kotkas, K. 2018 Changing healthcare policies: clinical teaching, supervision and coaching as a supporting methods for professional identity and development. ANSE Journal, october 2018, edition 2.
 Elenurm, T. 2018. Tööstressi levik ja selle leevendamine töönõustamisega. Lege Artis, nr 4 (aprill) lk. 35-39
 Elenurm, T.2018. Tööstress ja selle reguleerimine meedikute töös. Lege Artis, august 2+18. Lk 44-47
 Elenurm, T. 2018. Töötaja ja tööandja võimalused tööstressi ennetamisel ja leevendamisel. Lege Artis, nov. 2018. lk 36-40
 Merkuljeva, T., 2018. Meeskonna coachingprogramm „Selge suund“ mõju-uuring. Raport.
 Merkuljeva, T. 2019. Meeskonnacoachingu programmi „Kogemuste kullaproov“ mõju-uuring. Uuringuraport, 2019.
 Õuemaa, A. 2016. Coaching’u mõju noortekeskuste juhtide tööle. Projekti „Coachi mind!“ mõjuanalüüsi raport.

1.3. Doktori- ja magistritööd, e-raamatud
Supervision training toolkit, 2015. ISCI, Estonia (The toolkit combines the experiences of the partner institutions but also methods from other Baltic/Nordic cultures. Thus, the new toolkit will help to improve the quality of supervisor training and enrich adults’ learning experience and knowledge).
 Vesso,S. 2016. Developing Coaching Culure through Coaching Based Leadership Style. Doktoritöö EBS ärijuhtimine
 Põldma, K. 2018. Hinnang juhtimis-coaching´u rakendamisele töötajate vaimse tervise edendamisel. Magistritöö. TalTech, personalijuhtimine, juhendaja T.Elenurm
 Metstak, M. 2019. Juhtide loov-coaching’u rakendamise võimalused juhtimispädevuste arendamiseks. Magistritöö. TalTech, ärikorraldus, juhendaja T.Elenurm