Töökeel:  eesti, inglise

Kontakt: alice@well-being.ee | +372 505 6558 | www.well-being.ee 

Töövaldkond: valdkondade ülene

Olen superviisor ja coach, töötan nii individuaalselt, kui ka gruppide ja meeskondadega.

Teemad, mis on mulle südamelähedased:

 • Vaimne tervis ja rahulolu iseendaga;
 • Isiklik areng (sh eneseväärtustamine jm);
 • Enesejuhtimine, mis on aluseks ka teiste juhtimisele ja arendamisele;
 • Kriisid, stress, läbipõlemine ja sellest väljatulek;
 • Ressursside leidmine, et leida toimivaid lahendusi, tunda rõõmu ja nautida tulemusi;
 • Meeskonna koostöö ja efektiivsus ettevõtte tulemuslikkuse tõstmisel 

📚Haridus:

 • Rakenduspsühholoogia, spetsialiseerumisega personalijuhtimisele, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (2003-2006)
 • Superviisor ja coach. Psühhodraama rakendaja-grupijuht, Tallinna Psühhodraama kool (2015–2018) ANSE standard
 • Süsteemne-fenomenoloogiline lähenemine ja perekonstellatsioonide õppes, Süsteemsete lahenduste ja konsultatsiooni instituut (2019–2022).

📚Täiendkursuseid:

 • NLP (Neuro-Linguistic Programming), Eesti NLP Instituut;
 • Motiveeriv intervjueerimine (Motivational Interviewing), dr Henrik Josephson;
 • Lepitus ja konflikti juhtimine: 
  • The Delayed Dialogue Technique, Norbert Apter, Harvard (M.Ed.);
  • Mediation Through Action Methods, Norbert Apter;
 • Seminarid ja töötoad teemadel: eneseareng, loovuse äratamine, traumatöö;  müügi- ja teenindusejuhtimise, personali- ja juhtimisalased koolitused nii Eestis, kui väljaspool Eestit.

Oman töökogemusi erinevates ettevõtetes, sh 10 aastat inimeste ja protsesside juhtimisel. Olen loonud meeskondi, töötanud nii arengu, kui muudatuste juhtimisega ning oman kogemust üle ekraani töötamisel (remotely). Samuti on mulle tuttav rahvusvaheline töökeskkond, kus minu töökeeleks oli valdavalt inglise keel.
Omaenda enesearengu ja õppimise teekonnal olen kogenud palju – motivatsiooni kaotamist, läbipõlemist, töö kaotamist ja seejärel uuesti enda jalgadele saamist; keerulisi suhteid ja südamevalu ning taasavastamist, kui palju elul on pakkuda.
Kõik eelnev on teinud mind rikkamaks, andnud oskuse näha suuremat pilti ja jätkuvad õpingud aitavad hoida pilgu värske ning kombineerida õpitut kogetuga. Tänaseks olen jõudnud selge äratundmiseni, et inimestele toetava keskkonna loomine, kus on võimalik kasvada ning seada ja saavutada isiklikke ning tööalaseid eesmärke, on minu kutsumus ja südameasi.
Iseenda mõistmine, oma töö mõtestamine ja igapäevaste väikeste töövõitude märkamine toob selguse ja rahu, mis on aluseks rahuldust pakkuvale elule. Usun, et vajalikud ressursid ja õiged vastused on meie endi sees igal ajahetkel olemas, kuid võib juhtuda, et me ei oska iseendalt küsida just neid õigeid küsimusi või märgata seda, mis meid edasi aitab või “õigel rajal” hoiab ja see on koht, kus saan abiks olla.