Anne Randväli

Diplomeeritud superviisor/coach

Töökeel:   eesti, inglise

Kontakt:   anne.randvali@gmail.com           +372 50 46 709

Töövaldkond:    ei ole piiratud

Olen pikalt töötanud inimeste arendamisega organisatsioonis. Nii tervikvaatena, kuidas organisatsioon saab pakkuda arengut toetavat keskkonda, kui erinevate tasemete lõikes (juhid, spetsialistid), aga ka üksikisikust lähtuvalt ehk personaalselt. Olen seda rolli täitnud nii organisatsioonis sees olles kui ka väljastpoolt, sestap mõistan mõlema rolli võimalusi ja piiranguid.

Hariduselt olen psühholoog (Tartu Ülikool, 2000) ja Organisatsioonikäitumise magister (Tallinna Ülikool, 2003). Hiljem olen ennast täiendanud supervisiooni ja coachingu alal (Tallinna Ülikool, Der Rote Faden, 2013) ning tutvunud lahenduskeskse lähenemise ja süsteemse pereteraapia valdkondadega. Praegu olen täiendavalt omandamas analüütilise psühhoterapeudi kutset (vt lähemalt https://iaap.org ning junganalyys.ee) ning töötan ka klientidega selle suuna põhimõtetest lähtuvalt.

Supervisiooni ja coachingut olen pakkunud sotsiaalvaldkonnas ja meditsiinis (meeskonna- ja grupitöö), ent kõige enam siiski avaliku teenistuse juhtidele nii individuaalselt, meeskonnas, grupis kui ka organisatsiooni tasemel. Hindan kõrgelt individuaalse töö sügavust, meeskonna pingutusi saada paremini toimivaks, ning grupitöö lisaväärtust, mis tuleneb grupiliikmete mitmekesise ressursi oskuslikust rakendamisest. Kõike seda olen oma töös kogenud, see teeb rõõmu ning annab usu selle töö väärtusesse.

Supervisiooni keskseks meetodiks on refleksioon. Iseenda ja oma töö mõtestamine toob selguse ja rahu, mille väärtust on võimatu ülehinnata. Selles suunas liikumine on laiemalt minu töö ja tegevuste eesmärk.