Anneli Jäme

Diplomeeritud superviisor ja coach
Töökeel: eesti
Kontakt: +372 5660 7342

anneli.jame@gmail.com

“Me sees on võimalused – nad on määratud.” See Juhan Viidingu mõte on aluseks minu tegemistes
superviisori ja coachina. Usun inimeses peituvatesse ressurssidesse ja olen neile nende arenguteel
meelsasti saatjaks. Enesega rahulolu, eneseväärtustamine, motivatsioon ja sisemiste takistuste
ületamine, töörõõm, areng, tööalase tegevuse mõtestamine, muutuste tegemine – need on teemad,
millega olen tegelenud nii individuaaltöödes kui ka gruppide ja meeskondadega töötades.
Supervisioonprotsessis pean oluliseks struktureeritust, eesmärgistatust, selgust ning järjepidevust, et
parimal moel toetada edasiminekut.
Pean oma tugevuseks põhjalikku haridusvaldkonna tundmist ja piisavat juhtimispagasit ning hindan
oma senist töökogemust väga erinevas vanuses, erineva tausta ja ellusuhtumisega inimestega.
Kuivõrd inimene on alati seotud taustsüsteemidega: pere, töö, suhete, tõekspidamiste, väärtustega,
kasutan oma töös enamasti süsteemset ning lahenduskeskset lähenemist võimalusel erinevate
loovate meetoditega: metafoori- või fotokaardid, joonistamine, narratiiv, konstellatsioonid.
Olen ANSE/ESCÜ standarditele vastava õppekava alusel läbinud 2,5-aastase supervisiooni ja
coachingu väljaõppe International Supervision and Coaching Institute’is (ISCI) ning olen Eesti
Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) liige.
Hariduselt eesti ja soome-ugri filoloog, töötan õppejuhina, juhtimiskogemus alates 2013. aastast.
Coaching ‘ut ja supervisiooni praktiseerin 2020. aasta algusest. Töötan individuaalselt ja ka gruppide,
meeskondade, organisatsioonidega.