Elliko Konno

Diplomeeritud superviisor ja coach, 7. tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 27.11.2026)
Töökeel:   eesti
Kontakt:    elliko.konno@gmail.com   +372 5036609

Olen hariduselt pedagoog ja psühholoog, töötanud üle 10 aasta karjäärinõustajana, viimastel
aastatel ka superviisori , coachi ja organistatsioonikonsultandina. Olen läbinud 2,5 aastase
superviisori ja coachi väljaõppe (ISCI 2016-2018) ja oman ANSE standarditele vastavat
sertifikaati. Eelnevalt töökogemus õpetajana, õppealajuhatajana, personalikonsultandina.
Superviisori ja coachina tegutsedes olen tegelenud nii kliendi tööelu eesmärgistamise kui
emotsionaalselt laetud olukordadega töösituatsioonis. Protsessid on olnud nii
individuaalsed kui grupis, samuti meeskondadega.
Olen  Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu  täisliige ja  Eesti Karjäärinõustajate Ühingu  liige.