Diplomeeritud superviisor, 7.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 24.09.2025)

Töökeel:   eesti, inglise

Kontakt:      www.changeconsulting.ee   endel@changeconsulting.ee    +372 501 2435

Mina tegutsen peamiselt muudatuste konsultandina ja seda nii individuaalklientidega kui meeskondade ja organisatsioonidega. Inimeste arendamine on olnud minu tööks u 18 aastat (kokku u 50 organisatsiooni ja paarsada meeskonda).

Olen õppinud psühholoogiat ja majandust Tartu Ülikoolis ning ennast pidevalt täiendanud erinevate tegevuslike arendusmeetodite osas (Teacher, Educator, Practitioner; Leader of Playback Theatre, kutseline täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, kutseline konsultant, superviisor ja coach).

Oma missiooniks peangi õppimise ja arenemise tegemist lihtsaks ja lõbusaks ning tõhusaks, iseenesestmõistetavaks elu osaks.

Olen ise kirglik ja uudishimulik ning oma tugevuseks arendajana peangi muudatuste juhtimise, muudatustega toimetuleku toetamist/õpetamist, sh muutumisvalmiduse suurendamist.

Minu lemmikuks on kõigist erinevatest valdkondadest just enesejuhtimine, mis on aluseks nii suhtlemisele ja mõjutamisele üldisemalt kui ka teiste juhtimisele ja arendamisele.