Diplomeeritud superviisor/coach, 7.tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 19.03.2025)

Töökeel:   eesti, inglise

Kontakt:  evelukk@hotmail.com    +372 51 33 157

Minu tööalane tegutsemise spekter on mitmetahuline. Lisaks superviseerimisele panustan parema elu ja maailma loomisel nii loovterapeut-muusikaterapeudi, terapeutilise hääletöö/häälejooga juhendaja, õppejõu kui koolitajana. Olen läbinud rahvusvahelise ANSE/ESCÜ standarditele vastava supervisiooni ja coachingu väljaõppe (2015-2017 Tallinna Ülikool/Institut für Supervision Organisation Kommunikation der Rote Faden) ja aktiivselt tegev nii sotsiaal-, tervishoiu- kui ka haridusvaldkonnas.   

Minu superviseerimise käekirja mõjutavad mitmed erialased haridused, elukestev õpihimu, läbitöötatud kasvuvalu ja kasvurõõm. Esimeste vagude kündmist tööpõllul alustasin haridussektoris kultuuri- ja rahvusvaheliste konverentside korraldajana erinevates tiimides. Kasuks tuli ka koorijuhtimise eriala, mis omakorda avas põneva kasvutee loovteraapia maastikule ja võimalused panustada kunstiteraapiate tasemeõppe välja arendamisse suuna juhina Tallinna Ülikoolis alates 2008.  Oman muusikateaduste doktorikraadi muusikateraapia erialal (Hamburgi Muusika- ja Teatriakadeemia). 

 Esimesed väärtuslikud superviseerimise kogemused ongi mu pagasis just loovterapeutide superviisorina. Lisandunud on rahvusvahelise projekti meeskonna ja vaimse tervise spetsialistide meeskonna toetamised ning teised klientidega töötavad spetsialistid. Hea meel on, et olen teekaaslase rollis saanud pakkuda coachingu tuge töisel ristteel olevatele noortele inimestele. 

Mu tööriistakotis on klassikaliste mudelmeetodite kõrval võrdsel kohal inspiratsiooni, insaite ja ootamatu lahenduse leidmist soodustavad reflektiivsed loovtöövahendid, mida saab kombineerida vastavalt vajadusele nii üks-ühele, meeskonna- kui grupitöös.

Olen veendunud, et igas inimeses on olemas nii teadlik kui teadvustamata loov jõud ning hooliv võim, et kujundada iseenda soovitud arengut ja töist minapilti, teostada tööelu muutusi/muudatusi kehtestavalt ja kooskõlaliselt. Tähtis on armastusega ’oma tee’ ehitamine ja sellel liikumine nii, et sellest sünniks kasu ja töine heaolu nii teistele kui endale.